Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001563

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE ÜRETRAL KATETERİZASYONUN NEDEN .OLDUGU AŞAGI ÜRİNER SİSTEM ENFEKSIYONLARıNDA AMOXICILLIN ILE SAGALTIM DENEMELERİ

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001563

Öz

Bu araştırmada 2-3 yaşlz 34 erkek köpeğe 5 gün süreyle günde bir
kez üretral kateterizasyon uygula.ndı. Bu uygulamadan sonra köpeklerde disüri.
hematüri ve pollaküri gözlendi. Idrar analizinde, idrar pH'slnın Tnin üzerinde
olduğu, proteinüri, bollökosit ve eritrosit, birkaç sütrivit kristali ile idrar kesesi
epitelinin varlığı saptandı. Köpeklerden 2Tsinin idrarlarında (%79.4) P. mirabilis (%59.2), P. vulgaris (%/l ./), Staph. epidermidis (%7.4) Staph. aureus
(%3.7). E. coli (%3.7). Hemolitik streptekok (%3.7), P.mirabilis ve E. coli
(%3.7), P. mirabilis ve P. aeroginosa (%3.7) ve Staph. aureus ve E. coli (%3.7)
izole edildi. oral amoxicillin 8 köpeğe 66 mg/kg canlı ağırlık dozunda bir kez,
LOköpeğe 33 mg/kg canlz ağırlık dozunda günde üç kez yedi gün süreyle verildi.
Diğer 9 köpeğe hiç bir ilaç verilmedi.
Sağaltımm tamamlanmasından 72 saat sonra, amoxcilllin verilen köpeklerden sekizinin ve diğer köpeklerden birinin idrar analizlerinde idrar pH'smda
düşme, haftfproteinüri •.lökosit sayısında azalma, sütrivit kristalleri ve eritrositlerin ortadan kalktığı dikkati çekti. Tek doz amoxicillin uygulanan köpeklerden
ikisinde. yedi gün süreyle amoxcillin uygulanan köpeklerin altısında ve sağa 1-
tımsız bıraktlan bir köpekte idrarların bakteriyolojik kültürlerinin negatif olduğu saptandı.
Sonuç olarak. beş gün süreyle günde bir kez kateterizasyon uygulamalan
antisepsi kurallarına uyulmasına raRmen uretra ve idrar kesesinde yüzeysellezyonlara neden oldu. Klinik ve laboratuvar (İdrar analizi ve bakteriyolojik kültür) muayene bulgulanna göre kateterizasyon sonucu oluşan aşağı üriner sistem enfeksiyonlarında yedi "gunlük oral amoxicillin kullammımn (33 mg/kg
canlı ağırlık dozunda günde üç kez). bir kez oral amoxicillin (66 mg/kg canlz
ağıı-lık dozunda) kullanımından daha etkili olduRU kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Kurtdede

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Kurtdede, A. (1994). KÖPEKLERDE ÜRETRAL KATETERİZASYONUN NEDEN .OLDUGU AŞAGI ÜRİNER SİSTEM ENFEKSIYONLARıNDA AMOXICILLIN ILE SAGALTIM DENEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001563
AMA Kurtdede A. KÖPEKLERDE ÜRETRAL KATETERİZASYONUN NEDEN .OLDUGU AŞAGI ÜRİNER SİSTEM ENFEKSIYONLARıNDA AMOXICILLIN ILE SAGALTIM DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001563
Chicago Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE ÜRETRAL KATETERİZASYONUN NEDEN .OLDUGU AŞAGI ÜRİNER SİSTEM ENFEKSIYONLARıNDA AMOXICILLIN ILE SAGALTIM DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001563.
EndNote Kurtdede A (01 Ocak 1994) KÖPEKLERDE ÜRETRAL KATETERİZASYONUN NEDEN .OLDUGU AŞAGI ÜRİNER SİSTEM ENFEKSIYONLARıNDA AMOXICILLIN ILE SAGALTIM DENEMELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 02
IEEE A. Kurtdede, “KÖPEKLERDE ÜRETRAL KATETERİZASYONUN NEDEN .OLDUGU AŞAGI ÜRİNER SİSTEM ENFEKSIYONLARıNDA AMOXICILLIN ILE SAGALTIM DENEMELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 02, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001563.
ISNAD Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE ÜRETRAL KATETERİZASYONUN NEDEN .OLDUGU AŞAGI ÜRİNER SİSTEM ENFEKSIYONLARıNDA AMOXICILLIN ILE SAGALTIM DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001563.
JAMA Kurtdede A. KÖPEKLERDE ÜRETRAL KATETERİZASYONUN NEDEN .OLDUGU AŞAGI ÜRİNER SİSTEM ENFEKSIYONLARıNDA AMOXICILLIN ILE SAGALTIM DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001563.
MLA Kurtdede, Arif. “KÖPEKLERDE ÜRETRAL KATETERİZASYONUN NEDEN .OLDUGU AŞAGI ÜRİNER SİSTEM ENFEKSIYONLARıNDA AMOXICILLIN ILE SAGALTIM DENEMELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 02, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001563.
Vancouver Kurtdede A. KÖPEKLERDE ÜRETRAL KATETERİZASYONUN NEDEN .OLDUGU AŞAGI ÜRİNER SİSTEM ENFEKSIYONLARıNDA AMOXICILLIN ILE SAGALTIM DENEMELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(02).