Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001562

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KONYA BÖLGESİNDE MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARDA TESTİS VE EPİDİDİMİS PATOLOJİSİ

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001562

Öz

Bu çalrşmada Konya Et ve Balrk Kurumunda 1992 yı/ı TemmuzAraIrk aylannda kesilen koçlann testis ve epididimislerindeki lezyonlann insidensinin helirlenmesi, makroskopik ve mikroskopik özelliklerinin incelenmesi
amaçlandı. İncelenen 5430 koçun 577'sinde (%10.6) çeşitli lezyonlar helirlendi.
Hipoplazi 72 'si unilateral, 4l'i hilateral olmak üzere II 3 olguda (%2.08)
gözlendi. Kriptorşizm 78 olguda (%1.43) xörüldü ve hu olgulann 29'u unilateral, 4Tsi hilateral olarak karın hoşlu~unda, 2 'si deri altı dokusunda lokalize olmuştu. Konjenital epididimis kisti 272 (%5). spermatik gra/1/ıloma 26 (%0.47),
epididimisin segmental aplOlisi 4 (%0.07), varikosel 2 (%0.04), atrofi 2
(%0.04), epididimitis 8 (%0.14). orşitis 6 (%0.11) ve adezyon ise 66 (%/ .5) olguda helirlendi. Adezyon ve epididimis kisti dışmdaki testisin di.~er lezyonlannda dejenerasyon da gözlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serap Türkütanıt

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Türkütanıt, S. (1994). KONYA BÖLGESİNDE MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARDA TESTİS VE EPİDİDİMİS PATOLOJİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001562
AMA Türkütanıt S. KONYA BÖLGESİNDE MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARDA TESTİS VE EPİDİDİMİS PATOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001562
Chicago Türkütanıt, Serap. “KONYA BÖLGESİNDE MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARDA TESTİS VE EPİDİDİMİS PATOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001562.
EndNote Türkütanıt S (01 Ocak 1994) KONYA BÖLGESİNDE MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARDA TESTİS VE EPİDİDİMİS PATOLOJİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 02
IEEE S. Türkütanıt, “KONYA BÖLGESİNDE MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARDA TESTİS VE EPİDİDİMİS PATOLOJİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 02, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001562.
ISNAD Türkütanıt, Serap. “KONYA BÖLGESİNDE MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARDA TESTİS VE EPİDİDİMİS PATOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001562.
JAMA Türkütanıt S. KONYA BÖLGESİNDE MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARDA TESTİS VE EPİDİDİMİS PATOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001562.
MLA Türkütanıt, Serap. “KONYA BÖLGESİNDE MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARDA TESTİS VE EPİDİDİMİS PATOLOJİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 02, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001562.
Vancouver Türkütanıt S. KONYA BÖLGESİNDE MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARDA TESTİS VE EPİDİDİMİS PATOLOJİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(02).