Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001566

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNDE YAPıM VE OLGUNLAŞMA AŞAMALARININ LİSTERİA MONOCYTOGENES ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001566

Öz

Bu çalışmada. Türkiye'de yaygın olarak tüketilen Türk salamura heyaz peynirinin yapım ve olgunlaşması sırasında L. monocytogenes'in canlılıKını
sürdürehilme yeteneKi incelenmiştir. Bu amaçla, deneyselolarak dört farklı
grupta peynir örnekleri hazırlan.mıştır. Birinci grup kontrol gruhu olup. L. monoeytogenes kullanılmamıştır. Ikinci grupta L. monoeytogenes inokule edilen
çiK süt kullanılmıştır. Yine L. monocytogenes inokule edilen üç ve dördüncü
grup sütler ise sırasıyla 63°e de 30 dakika ve noe de 2 dakika pastörizasyondan sonra kullanılmıştır. Peynir yapımı için kullanılacak sütlere. 6.0xl0",
8.0xl03• 9.6x]04, 4.6x]05 koh/ml düzeylerinde L. monocyt08enes 1/20 inokule
edilmiştir. Peynir örnekleri %12 lik salamurada 90 gün 4°C'de olgunlaştınlmıştır.
İkinci grup peynir örneklerinde, peynir yapım ve olgunlaşma periyodunda
L. monocytogenes'in hütün düzeyleri izole edilmiştir.
Üçüncü grup peynir örneklerinde 63°C'de 30 dakikalık pastörizasyon L
monocyto8enes'in ]02 ve 103 koh/ml düzeylerini inaktive etmiş olmasına raKmen, 104 ve LOS koh/ml düzeylerinde inaktivasyon görülmemiştir. Bu nedenle
son iki inokulasyon düzeyi yapım ve olgunlaşma periyodunda incelenmiştir ..
Dördüncü grup peynir örneklerinde L. monocytogenes izole edilememiştir.
Çünkü n°C'de 2 dakikalık pastörizasyon hu peynir örnekleri için kullanılan
sürteki L. monocytogenes'in bütün düzeylerini tamamen elimine etmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre, çiK süt kullamlarak geleneksel yöntemle yapılan Türk
heyaz peynirinde L. monocyto8enes canlılıKını sürdürehilecektir. Buna ilave
olarak. haşlangıçta ]04 ve daha fazla sayıda L. monoeytogenes ile kontamine
süt, 63°C'de 30 dakika pastörize edilse hile hu sürten yapılacak Türk heyaz peyniı'inde L. moncyto8enes canlılıKını sürdürehilecektir. Bu çalışma sonuçları aynı zamanda. L. monocytogenes'in canlılı.~ını sürdürehilmesi açısından peynir
yapım ve olgunlaşma koşullarının önemli derecede etkili olmadıKını göstermiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Belgin Sarımehmetoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Sarımehmetoğlu, B. (1994). TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNDE YAPıM VE OLGUNLAŞMA AŞAMALARININ LİSTERİA MONOCYTOGENES ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001566
AMA Sarımehmetoğlu B. TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNDE YAPıM VE OLGUNLAŞMA AŞAMALARININ LİSTERİA MONOCYTOGENES ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001566
Chicago Sarımehmetoğlu, Belgin. “TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNDE YAPıM VE OLGUNLAŞMA AŞAMALARININ LİSTERİA MONOCYTOGENES ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001566.
EndNote Sarımehmetoğlu B (01 Ocak 1994) TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNDE YAPıM VE OLGUNLAŞMA AŞAMALARININ LİSTERİA MONOCYTOGENES ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 02
IEEE B. Sarımehmetoğlu, “TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNDE YAPıM VE OLGUNLAŞMA AŞAMALARININ LİSTERİA MONOCYTOGENES ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 02, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001566.
ISNAD Sarımehmetoğlu, Belgin. “TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNDE YAPıM VE OLGUNLAŞMA AŞAMALARININ LİSTERİA MONOCYTOGENES ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/02 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001566.
JAMA Sarımehmetoğlu B. TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNDE YAPıM VE OLGUNLAŞMA AŞAMALARININ LİSTERİA MONOCYTOGENES ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001566.
MLA Sarımehmetoğlu, Belgin. “TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNDE YAPıM VE OLGUNLAŞMA AŞAMALARININ LİSTERİA MONOCYTOGENES ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 02, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001566.
Vancouver Sarımehmetoğlu B. TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNDE YAPıM VE OLGUNLAŞMA AŞAMALARININ LİSTERİA MONOCYTOGENES ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(02).