Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000802

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE DENEYSEL OS İLİUM KIRIKLARININ METAL PLAK, STEİNMAN ÇİVİSİ VE KEMİK PLAK İLE SAĞALTIMI

Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000802

Öz

, these materials can be used.
Özet: Çalışma AÜ Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı Kliniğinde 1.1.1990-
1.6.1992 tarihlheri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma materyalini değişik ırk,
yaş, cinsiyet ve ağırlıkta 15 adet köpek oluşturmuştur.
Deneysel Os ilium kırığı oluşturulurken köpekler her grupta- 5 köpek olmak
üzere 3 gruba ayrılmıştır. Bunlardan birinci gruba metal nötralizasyon plağı, ikinci
gruba Steinman pin, üçüncü gruba da tarafımızca hazırlanan kemik plak uygulanmıştır.
Çalışmada sağaltım için kullanılan osteosentez materyallerinin (metal plak,
Steinman pin, kemik plak) avantaj ve dezavantajları ile postaperatif dönemde meydana getirdiği komplikasyonlar gözlenmiştir. Olguların postoperatif O, 15,30,45,
60 ve 180. günlerinde radyografileri alınarak kal/us oluşumu izlenmiştir.
Metal nötralizasyon plagı uygulanan olgularda kallus dokusu beklenen süre ve
normaloluşmuştur.
Steiman pin uygulanan olgularda, olguya uygun çaptaki Steinman pin kullanılması kaydıyla iyi bir redüksiyon ve stabilizasyon sağlanmıştır.
Köpeklerin Os ilium kırıklarının sağalumında sığırların uzun ekstremite kemiklerinden hazırlanarak kullanılan kemik plağın reddedilmediği, enfeksiyon oluşturmadığı ancak diğer materyaller kadar güvenli bir stabilizasyon sağlamadığı,
diğer osteosentez materyalleri mevcut değilse başvurulabilecek ucuz bir materyal
olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emine Ünsaldı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995Cilt: 42 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Ünsaldı, E. (1995). KÖPEKLERDE DENEYSEL OS İLİUM KIRIKLARININ METAL PLAK, STEİNMAN ÇİVİSİ VE KEMİK PLAK İLE SAĞALTIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000802
AMA Ünsaldı E. KÖPEKLERDE DENEYSEL OS İLİUM KIRIKLARININ METAL PLAK, STEİNMAN ÇİVİSİ VE KEMİK PLAK İLE SAĞALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1995;42(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000802
Chicago Ünsaldı, Emine. “KÖPEKLERDE DENEYSEL OS İLİUM KIRIKLARININ METAL PLAK, STEİNMAN ÇİVİSİ VE KEMİK PLAK İLE SAĞALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42, sy. 01 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000802.
EndNote Ünsaldı E (01 Ocak 1995) KÖPEKLERDE DENEYSEL OS İLİUM KIRIKLARININ METAL PLAK, STEİNMAN ÇİVİSİ VE KEMİK PLAK İLE SAĞALTIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42 01
IEEE E. Ünsaldı, “KÖPEKLERDE DENEYSEL OS İLİUM KIRIKLARININ METAL PLAK, STEİNMAN ÇİVİSİ VE KEMİK PLAK İLE SAĞALTIMI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 42, sy. 01, 1995, doi: 10.1501/Vetfak_0000000802.
ISNAD Ünsaldı, Emine. “KÖPEKLERDE DENEYSEL OS İLİUM KIRIKLARININ METAL PLAK, STEİNMAN ÇİVİSİ VE KEMİK PLAK İLE SAĞALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42/01 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000802.
JAMA Ünsaldı E. KÖPEKLERDE DENEYSEL OS İLİUM KIRIKLARININ METAL PLAK, STEİNMAN ÇİVİSİ VE KEMİK PLAK İLE SAĞALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42. doi:10.1501/Vetfak_0000000802.
MLA Ünsaldı, Emine. “KÖPEKLERDE DENEYSEL OS İLİUM KIRIKLARININ METAL PLAK, STEİNMAN ÇİVİSİ VE KEMİK PLAK İLE SAĞALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 01, 1995, doi:10.1501/Vetfak_0000000802.
Vancouver Ünsaldı E. KÖPEKLERDE DENEYSEL OS İLİUM KIRIKLARININ METAL PLAK, STEİNMAN ÇİVİSİ VE KEMİK PLAK İLE SAĞALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42(01).