Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000796

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA KEÇİLERİNİN PERİFER KAN T VE B LENFOSİTLERİNİN ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE YÜZEY İMMUNGLOBULİN BOYAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000796

Öz

Bu çalışma, ANAE enzim boyaması ile değişik yaşlardaki Ankara keçilerinin perifer kan T lenfasit oranlarının saptanması, enzimin ince yapı düzeyindeki
lokalizasyonunun tesbiti ve S/g boyaması ile B lenfasit oranının belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Çalışmada, 20 adet erişkin, 10 adet yeni doğmuş Ankara keçisinden alınan kan
örnekleri materyalolarak kullanıldı. Yeni doğmuş hayvanlardan doğdukları gün, 7,
14,21,28. ve 60. günlerde perifer kan örnekleri alındı.
Değişik yaş gruplarında ANAE pozitif lenfosit oranının %59.3-63.9; Slg pozitif
lenfosit oranının ise %35.2-41.0 arasında değiştiği saptandı. ANAE negatif lenfosit
oranının, SIg pozitif lenfosit oranına yakın olduğu gözlendi.
Monosit, kan pulcukları, eozinofil ve nötrofil granulosit/erin diffuz granüler
pozitif reaksiyon gösterdikleri tesbit edildi.
Elektron mikroskop u ile yapılan inceleme/erde, ANAE enzim boyamasına karşı
pozitif reaksiyona lenfosil, monosit, kan pulcukları, eozinofil ve nötrofil granulosillerde bulunan lizozomal granüllerin içinde rastlandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nervin Kurtdede

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995Cilt: 42 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kurtdede, N. (1995). ANKARA KEÇİLERİNİN PERİFER KAN T VE B LENFOSİTLERİNİN ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE YÜZEY İMMUNGLOBULİN BOYAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000796
AMA Kurtdede N. ANKARA KEÇİLERİNİN PERİFER KAN T VE B LENFOSİTLERİNİN ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE YÜZEY İMMUNGLOBULİN BOYAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1995;42(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000796
Chicago Kurtdede, Nervin. “ANKARA KEÇİLERİNİN PERİFER KAN T VE B LENFOSİTLERİNİN ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE YÜZEY İMMUNGLOBULİN BOYAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42, sy. 01 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000796.
EndNote Kurtdede N (01 Ocak 1995) ANKARA KEÇİLERİNİN PERİFER KAN T VE B LENFOSİTLERİNİN ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE YÜZEY İMMUNGLOBULİN BOYAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42 01
IEEE N. Kurtdede, “ANKARA KEÇİLERİNİN PERİFER KAN T VE B LENFOSİTLERİNİN ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE YÜZEY İMMUNGLOBULİN BOYAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 42, sy. 01, 1995, doi: 10.1501/Vetfak_0000000796.
ISNAD Kurtdede, Nervin. “ANKARA KEÇİLERİNİN PERİFER KAN T VE B LENFOSİTLERİNİN ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE YÜZEY İMMUNGLOBULİN BOYAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42/01 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000796.
JAMA Kurtdede N. ANKARA KEÇİLERİNİN PERİFER KAN T VE B LENFOSİTLERİNİN ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE YÜZEY İMMUNGLOBULİN BOYAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42. doi:10.1501/Vetfak_0000000796.
MLA Kurtdede, Nervin. “ANKARA KEÇİLERİNİN PERİFER KAN T VE B LENFOSİTLERİNİN ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE YÜZEY İMMUNGLOBULİN BOYAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 01, 1995, doi:10.1501/Vetfak_0000000796.
Vancouver Kurtdede N. ANKARA KEÇİLERİNİN PERİFER KAN T VE B LENFOSİTLERİNİN ALFA NAFTİL ASETAT ESTERAZ VE YÜZEY İMMUNGLOBULİN BOYAMA YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42(01).