Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000804

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TAVŞANLARDA KLORAMFENİKOL, FENOBARBİTAL VE NİKETAMİD'İN, ANİLİN'İN OLUŞTURACAĞI METHEMOGLOBİN ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000804

Öz

Araştırma, kloramfenikol, fenobarbital ve niketamidin, ani/in veri/mesi
sonucunda oluşan methemoglobin üzerine etkilerini tesbit amacıyla yapdmıştır.
Bu çalışmada, ağırlıkları J.5-2 kg olan 2-3 aylık, 28 erkek Yeni Zelanda ırkı
albino tavşan kul/anıldı. Tavşanlar eşil olmak üzere 4 gruba bölündüler. J. kontrol
grubundaki/ere serumfizyolojik (3-4 ml), 2. gruptakilere kloramfenikol (5 mg/kg),
3. gruptaki/ere fenobarbilal sodyum (15 mg/kg) ve 4. gruptaki/ere niketamid (0.5
mg/kg) 5 gün süreyle i.m. veri/di. Enjeksiyonların bitiminden 24 saat sonra 50 mg/
kg dozunda ani/in tavşanların kulak venasından enjekte edildi. Ani/in enjeksiyonundan önce ve enjeksiyonundan sonra (25. ve 240. dak.) alınan kan örneklerinde
methemoglobin miktarları spektrofotometrik yöntemle tayin edi/di.
Ilk grupta, methemoglobin oranının 25. dak. da yükseldiği ve 240. dak.da ise
ani/in verilmeden önceki değere yaklaştığı tesbit edildi. Bu yükseliş anilinden önce
kloramfenikol verilmesi durumunda (II. grup) gözlemlenmedi. Anilinden önce fenobarbilal ve niketamidin verilmesi (III. ve IV. grup), anilinin yalnız olarak verilmesinde olduğu gibi methemoglobin oranını yükseltti, fakat 240. dak.ın sonunda bu
değerler başlangıçtaki seviyeye inmedi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bahri Emre

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995Cilt: 42 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Emre, B. (1995). TAVŞANLARDA KLORAMFENİKOL, FENOBARBİTAL VE NİKETAMİD’İN, ANİLİN’İN OLUŞTURACAĞI METHEMOGLOBİN ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000804
AMA Emre B. TAVŞANLARDA KLORAMFENİKOL, FENOBARBİTAL VE NİKETAMİD’İN, ANİLİN’İN OLUŞTURACAĞI METHEMOGLOBİN ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1995;42(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000804
Chicago Emre, Bahri. “TAVŞANLARDA KLORAMFENİKOL, FENOBARBİTAL VE NİKETAMİD’İN, ANİLİN’İN OLUŞTURACAĞI METHEMOGLOBİN ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42, sy. 01 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000804.
EndNote Emre B (01 Ocak 1995) TAVŞANLARDA KLORAMFENİKOL, FENOBARBİTAL VE NİKETAMİD’İN, ANİLİN’İN OLUŞTURACAĞI METHEMOGLOBİN ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42 01
IEEE B. Emre, “TAVŞANLARDA KLORAMFENİKOL, FENOBARBİTAL VE NİKETAMİD’İN, ANİLİN’İN OLUŞTURACAĞI METHEMOGLOBİN ÜZERİNE ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 42, sy. 01, 1995, doi: 10.1501/Vetfak_0000000804.
ISNAD Emre, Bahri. “TAVŞANLARDA KLORAMFENİKOL, FENOBARBİTAL VE NİKETAMİD’İN, ANİLİN’İN OLUŞTURACAĞI METHEMOGLOBİN ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42/01 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000804.
JAMA Emre B. TAVŞANLARDA KLORAMFENİKOL, FENOBARBİTAL VE NİKETAMİD’İN, ANİLİN’İN OLUŞTURACAĞI METHEMOGLOBİN ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42. doi:10.1501/Vetfak_0000000804.
MLA Emre, Bahri. “TAVŞANLARDA KLORAMFENİKOL, FENOBARBİTAL VE NİKETAMİD’İN, ANİLİN’İN OLUŞTURACAĞI METHEMOGLOBİN ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 01, 1995, doi:10.1501/Vetfak_0000000804.
Vancouver Emre B. TAVŞANLARDA KLORAMFENİKOL, FENOBARBİTAL VE NİKETAMİD’İN, ANİLİN’İN OLUŞTURACAĞI METHEMOGLOBİN ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42(01).