Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000733

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ASETiLKOLİN VE PGF2a 'NIN KOBAY İNCE BAĞIRSAK TONUSU ÜZERiNE ETKiLERi

Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000733

Öz

: Bu çalışmada, 12 adet ergin heyaz kohay (300-350 gr) kullanıldı.
Kontrol grubuna (tok) sulan ve yemleri ad libitum verildi. Deney gruhundakilere (aç), sulan ad lihitum verildi fakat hayvanlar denemeden önce 72 saat aç
hırakılddar. Koha"lar bovwı eklemlerinden kınlarak öldürüldü ve kann
hölgeleri açıldı. ıiı~:e hağı;'sak segmentleri tespit edildikten sonra çıkanlan 2 cm' lik parçaların lumenleri tyrode ile temizlendi. Bu segmentlerden birincisi,
medial jejwıum ileo-sekal noktaya 100 cm ve ikincisi, medial ileum ileo-sekal
noktaya 40 cm uzaklıktaki parçalar olmak üzere iki tanedir. Bu parçaların her
iki ucu dikiş ipliği ile bağlandıktan sonra izole organ banyoswlQ yerle,çtirildi ve
bağırsak hareketleri üniversal kaldıraç ile kimoğraf üzerine kaydedildi.
Asetilkolin, muskarinik kolinerjik uyarıcı olarakkullanıldı. Asetikolinin
değişik konsantrasyonları tyrode içerisine ikişer dakika ara ile, PGF 2a'nınkiler
ise dörder dakika ara ile katıldı ve iki doz arasında doku iki kez yıkandı. Tok ve
72 saat aç ince bağırsakta, asetilkolin ve PGF2a'nlfl değişik konsantrasyonları
ile oluşan kasılmaların ortalamaları kümülatif olmayan konsantrasyon cevap
eğrileri şeklinde gösterildi.
Başlangıçta, asetilkolinin 3xlO-5 M'lik konsantrasyonunun tok ve 72 saat
aç medial jejunum ve ileumda kullanılması ile, aç jejunumda olu,mn kasılmanlfl
boyutu toktakinden (kontrol grubu) daha hüyük iken tersine, tok medial ileumda
açtakinden (deney grubu) daha büyük bir kasılma gözlemlendi. Her ikifarklılık
da istatistikselolarak önemli hulundu (p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Vedat Sağmanlıgil

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995Cilt: 42 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Sağmanlıgil, V. (1995). ASETiLKOLİN VE PGF2a ’NIN KOBAY İNCE BAĞIRSAK TONUSU ÜZERiNE ETKiLERi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000733
AMA Sağmanlıgil V. ASETiLKOLİN VE PGF2a ’NIN KOBAY İNCE BAĞIRSAK TONUSU ÜZERiNE ETKiLERi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1995;42(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000733
Chicago Sağmanlıgil, Vedat. “ASETiLKOLİN VE PGF2a ’NIN KOBAY İNCE BAĞIRSAK TONUSU ÜZERiNE ETKiLERi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42, sy. 04 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000733.
EndNote Sağmanlıgil V (01 Ocak 1995) ASETiLKOLİN VE PGF2a ’NIN KOBAY İNCE BAĞIRSAK TONUSU ÜZERiNE ETKiLERi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42 04
IEEE V. Sağmanlıgil, “ASETiLKOLİN VE PGF2a ’NIN KOBAY İNCE BAĞIRSAK TONUSU ÜZERiNE ETKiLERi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 42, sy. 04, 1995, doi: 10.1501/Vetfak_0000000733.
ISNAD Sağmanlıgil, Vedat. “ASETiLKOLİN VE PGF2a ’NIN KOBAY İNCE BAĞIRSAK TONUSU ÜZERiNE ETKiLERi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42/04 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000733.
JAMA Sağmanlıgil V. ASETiLKOLİN VE PGF2a ’NIN KOBAY İNCE BAĞIRSAK TONUSU ÜZERiNE ETKiLERi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42. doi:10.1501/Vetfak_0000000733.
MLA Sağmanlıgil, Vedat. “ASETiLKOLİN VE PGF2a ’NIN KOBAY İNCE BAĞIRSAK TONUSU ÜZERiNE ETKiLERi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 04, 1995, doi:10.1501/Vetfak_0000000733.
Vancouver Sağmanlıgil V. ASETiLKOLİN VE PGF2a ’NIN KOBAY İNCE BAĞIRSAK TONUSU ÜZERiNE ETKiLERi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42(04).