Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000740

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEKLERDE POST PARTUM DÖNEMDE PROSTAGLANDiN F2a UYGULAMASININ OVARYUM AKTiViTESiNE ETKiSi

Yıl 1995, Cilt: 42 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1995
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000740

Öz

Bu ara,\.tırma, ineklere uzun süreli ve yüksek dozda uygulanan
PCF2a'llln etkilerini incelemek ve yapayolarak doğum sonrası dönemi canlandırmak için yapılmı,\.tır.
Araştınnada iki ya,wıda üç adet süt ineği kullanılmı,Hır. Araştırmadan önce
hayvanlaruı östrus sikluslaruwı seııkrOlıizasyOllu amacıyla kas içi 2 cc Estrumate her hayvana i I gün ara ile iki kez uygulanmıştır. Kan örneklerinde progesterOlI düzeylerine bakılarak östrus siklusları tespit edilmiş ve (istrus 'un en
aktU' dönemi belirlenerek çalışmaya östrusUlI 9. gününde ba,\'lannll,\'tır. Bu günden itibaren 10 gün süreyle ve 8'er saat ara ile günde 3 kez (saat: 8.00-
16.00-24.00) 25'şer mg PCF2a kas içi verilmiştir. Her enjeksiyondan önce vena
jugularisten kan alınmış ve 10 günlük uygulama sonrasında bu hayvanlardan
gün aşırı kan örneklerinin toplanmasına bir sonraki siklusun sonuna kadar devam edilmiştir. Elde edilen kanların plazmaları ayrılarak -20 oC' de saklanmıştır.
Plazmalarda östradiol-I7jJ, progesteron ve 15-keto-I3, 14-dihidro-PCF2a
miktarları enzymeimmunoassay yönetimi ile belirlenmiştir. Plazma progesteron
düzeyi enjeksiyon öncesi (1. dönem) ortalama 1.789 0.730 ng/ml'den enjeksiyon
döneminde (ll. dönem) 0.608 0.192 ng/ml'ye düşm~~, lll. dönemde ise bu değer
2.416 0.697 ng/ml'ye yükselmiştir. ll. dönem ile lll. dönem değerleri p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Meltem Şireli

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1995
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995Cilt: 42 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Şireli, M. (1995). İNEKLERDE POST PARTUM DÖNEMDE PROSTAGLANDiN F2a UYGULAMASININ OVARYUM AKTiViTESiNE ETKiSi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 42(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000740
AMA Şireli M. İNEKLERDE POST PARTUM DÖNEMDE PROSTAGLANDiN F2a UYGULAMASININ OVARYUM AKTiViTESiNE ETKiSi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1995;42(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000740
Chicago Şireli, Meltem. “İNEKLERDE POST PARTUM DÖNEMDE PROSTAGLANDiN F2a UYGULAMASININ OVARYUM AKTiViTESiNE ETKiSi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42, sy. 04 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000740.
EndNote Şireli M (01 Ocak 1995) İNEKLERDE POST PARTUM DÖNEMDE PROSTAGLANDiN F2a UYGULAMASININ OVARYUM AKTiViTESiNE ETKiSi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42 04
IEEE M. Şireli, “İNEKLERDE POST PARTUM DÖNEMDE PROSTAGLANDiN F2a UYGULAMASININ OVARYUM AKTiViTESiNE ETKiSi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 42, sy. 04, 1995, doi: 10.1501/Vetfak_0000000740.
ISNAD Şireli, Meltem. “İNEKLERDE POST PARTUM DÖNEMDE PROSTAGLANDiN F2a UYGULAMASININ OVARYUM AKTiViTESiNE ETKiSi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 42/04 (Ocak 1995). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000740.
JAMA Şireli M. İNEKLERDE POST PARTUM DÖNEMDE PROSTAGLANDiN F2a UYGULAMASININ OVARYUM AKTiViTESiNE ETKiSi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42. doi:10.1501/Vetfak_0000000740.
MLA Şireli, Meltem. “İNEKLERDE POST PARTUM DÖNEMDE PROSTAGLANDiN F2a UYGULAMASININ OVARYUM AKTiViTESiNE ETKiSi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 04, 1995, doi:10.1501/Vetfak_0000000740.
Vancouver Şireli M. İNEKLERDE POST PARTUM DÖNEMDE PROSTAGLANDiN F2a UYGULAMASININ OVARYUM AKTiViTESiNE ETKiSi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1995;42(04).