Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 01, - , 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000724

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

LİMUZİN X JERSEY (F1) MELEZİ ve HOLŞTAYN IRKI TOSUNLARDA ORTİMAL BESİ SÜRESİNİN TESBİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 01, - , 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000724

Öz

Bu araştırma, sıfır faizU sözleşmeli besicilik kredi uygulaması kapsamında, A.Ü. Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Çiftliği açık
ve kapalı besi ünitelerinde. optimal besi süresinin tayini ve işletme sonuçlarının
ekonomik yönden değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır.
Araştırmanın materyalini 12 baş Limuzin X iersey melezi, 32 baş holştayn
ırkı olmak üzere toplam 44 baş erkek sığır oluşturmuştur,I. gruptaki LXi melezi
hayvanlar açık besiye, holştayn ırkı hayvanlar ise kapalı besiye tabi tutulmuşlardır. Gruplarda günlük canlı ağırlık artışları sırasıyla 1193 ve 1150 g. 1kg canlı ağırlık arTişı için tüketilen kuru madde miktarları ise sırasıyla; 7.24 ve
9.40 kg olarak, sıcak karkas randımanları ise sırası ile %56.63 ve %56.16 olarak tesbit edilmiştir.
Gruplarda besi faaliyeti i. grupta 133, ll. grupta ise 147 gün devam
etmiştir. Araştırmada her iki grupta da optimal besi süresi 84-98. günler
arasında gerçekleşmiştir. Optimal besi süresi yem, işçilik, kredi vb. gibi
faktörler ve canlı ağırlık artışı veya etfiyatlarına göre uzayıp kısalabilir.
Elde edilen besi gelirlerinin, I. grupta %80.81 ii ağırlık marjından,
%19.J9'u ise fiyat marjından, ll. grupta ise bu değerler sırasıyla %75.75 ve
%24.25 olarak gerçekleşmiştir.
Rantabilite analiz sonuçları; ekonomik rantabilite, gruplarda sırası ile
%36.79, %58.12; mali rantabilite ise %15.76 ve %20.13 bulunmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Engin Sakarya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996Cilt: 43 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Sakarya, E. (1996). LİMUZİN X JERSEY (F1) MELEZİ ve HOLŞTAYN IRKI TOSUNLARDA ORTİMAL BESİ SÜRESİNİN TESBİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000724
AMA Sakarya E. LİMUZİN X JERSEY (F1) MELEZİ ve HOLŞTAYN IRKI TOSUNLARDA ORTİMAL BESİ SÜRESİNİN TESBİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1996;43(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000724
Chicago Sakarya, Engin. “LİMUZİN X JERSEY (F1) MELEZİ Ve HOLŞTAYN IRKI TOSUNLARDA ORTİMAL BESİ SÜRESİNİN TESBİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43, sy. 01 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000724.
EndNote Sakarya E (01 Ocak 1996) LİMUZİN X JERSEY (F1) MELEZİ ve HOLŞTAYN IRKI TOSUNLARDA ORTİMAL BESİ SÜRESİNİN TESBİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 01
IEEE E. Sakarya, “LİMUZİN X JERSEY (F1) MELEZİ ve HOLŞTAYN IRKI TOSUNLARDA ORTİMAL BESİ SÜRESİNİN TESBİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 43, sy. 01, 1996, doi: 10.1501/Vetfak_0000000724.
ISNAD Sakarya, Engin. “LİMUZİN X JERSEY (F1) MELEZİ Ve HOLŞTAYN IRKI TOSUNLARDA ORTİMAL BESİ SÜRESİNİN TESBİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43/01 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000724.
JAMA Sakarya E. LİMUZİN X JERSEY (F1) MELEZİ ve HOLŞTAYN IRKI TOSUNLARDA ORTİMAL BESİ SÜRESİNİN TESBİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43. doi:10.1501/Vetfak_0000000724.
MLA Sakarya, Engin. “LİMUZİN X JERSEY (F1) MELEZİ Ve HOLŞTAYN IRKI TOSUNLARDA ORTİMAL BESİ SÜRESİNİN TESBİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 01, 1996, doi:10.1501/Vetfak_0000000724.
Vancouver Sakarya E. LİMUZİN X JERSEY (F1) MELEZİ ve HOLŞTAYN IRKI TOSUNLARDA ORTİMAL BESİ SÜRESİNİN TESBİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43(01).