Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 01, - , 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000717

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DENEYSEL EKSTRAHEPATİK SAFRA KANALI OBSTRÜKSİYONU OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KLİNİKOPATOLOJİK VE ULTRASONOGRAFİK BULGULAR

Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 01, - , 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000717

Öz

Bu araştırmada, deneyselolarak oluşturulan ekstrahepatik safra kanalı obstrüksiyonunda klinik, hematolojik, biyokimyasal, ultrasonografik ve patolojik bulgular incelendi.
Klinik bulgu olarak sarılık, anoreksi, halsizlik, karın ağrısı, polidipsi, kilo
kaybı, akolik dışkı ve poliüri gibi semptomlar gözlendi.
Araştırmanın 3. gününde lökosit sayısında, seOT, SePT, ALP ve total bilirubin değerlerinde önemli artışlar saptandı. Daha sonra lökosit sayısı birinci
haftada normal değer sınırlarına düştü. seOT, SePT, ALP ve total bilirubin
değerlerinin araştırma süresince deneme öncesi değerlerden istatistiki olarak
önemli düzeyde yüksek olduğu saptandı. .
Ultrasonografik incelemelerde araştırmanın 24. saatinde safra kesesi ve
kanalında, 7. gününde intrahepatik kanallarda dilatasyon belirlendi.
Patolojik kontrollerde; mukoz membranlarda ve dokularda sarılık, sinüzoidlerde genişleme, portal bölgelerde fibrozis, hepatositlerde yaygın, böbrek
tubullumenlerinde yer yer safra pigmentlerine ve sa/ra kanallarında proliferasyana rastlandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yaşar Şeker

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996Cilt: 43 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Şeker, Y. (1996). DENEYSEL EKSTRAHEPATİK SAFRA KANALI OBSTRÜKSİYONU OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KLİNİKOPATOLOJİK VE ULTRASONOGRAFİK BULGULAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000717
AMA Şeker Y. DENEYSEL EKSTRAHEPATİK SAFRA KANALI OBSTRÜKSİYONU OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KLİNİKOPATOLOJİK VE ULTRASONOGRAFİK BULGULAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1996;43(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000717
Chicago Şeker, Yaşar. “DENEYSEL EKSTRAHEPATİK SAFRA KANALI OBSTRÜKSİYONU OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KLİNİKOPATOLOJİK VE ULTRASONOGRAFİK BULGULAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43, sy. 01 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000717.
EndNote Şeker Y (01 Ocak 1996) DENEYSEL EKSTRAHEPATİK SAFRA KANALI OBSTRÜKSİYONU OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KLİNİKOPATOLOJİK VE ULTRASONOGRAFİK BULGULAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 01
IEEE Y. Şeker, “DENEYSEL EKSTRAHEPATİK SAFRA KANALI OBSTRÜKSİYONU OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KLİNİKOPATOLOJİK VE ULTRASONOGRAFİK BULGULAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 43, sy. 01, 1996, doi: 10.1501/Vetfak_0000000717.
ISNAD Şeker, Yaşar. “DENEYSEL EKSTRAHEPATİK SAFRA KANALI OBSTRÜKSİYONU OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KLİNİKOPATOLOJİK VE ULTRASONOGRAFİK BULGULAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43/01 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000717.
JAMA Şeker Y. DENEYSEL EKSTRAHEPATİK SAFRA KANALI OBSTRÜKSİYONU OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KLİNİKOPATOLOJİK VE ULTRASONOGRAFİK BULGULAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43. doi:10.1501/Vetfak_0000000717.
MLA Şeker, Yaşar. “DENEYSEL EKSTRAHEPATİK SAFRA KANALI OBSTRÜKSİYONU OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KLİNİKOPATOLOJİK VE ULTRASONOGRAFİK BULGULAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 01, 1996, doi:10.1501/Vetfak_0000000717.
Vancouver Şeker Y. DENEYSEL EKSTRAHEPATİK SAFRA KANALI OBSTRÜKSİYONU OLUŞTURULAN KÖPEKLERDE KLİNİKOPATOLOJİK VE ULTRASONOGRAFİK BULGULAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43(01).