Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 03, - , 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000677

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN BURÇAĞIN (Vicia ervilia L.willd) BÜYÜME, KARKAS RANDIMANI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 03, - , 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000677

Öz

Bu araştırma. rasyonlara katılan % 2.4.6.8 ve i O düzeylerindekı
burçağm (Vicia ervilia Lwilld) Japon bıldırcmlarında canli ağlı'lik artışı. yem
tüketimi. yemden yararlanma, karkas randımanı ve kan serıımunda total
protein, total lipid ve total kolesterol üzerine olan etkilerini belirlemek
amacıyla yapılmışur.
Araştırmada toplam 360 adet günlük Japon bıldırcm civcivi (Coturnix
coturnix japon ica) kul/anılmıştır. Her birinde 60 civciv bulunan bir kontrol ve
5 deneme grubu düzenlenmiştir. Araştmna beş ha/ta sürdürülmüştür.
Arapırma sonunda gruplar arasında canli ağlı'lik bakımından istatistikı
açıdan .farklilık hulunmaml)'lır (p>0()5). Beş haftalik araştırma süresince
kontrol grubu. i. 2. 3. 4 ve ). gruplarda ortalama canli ağırlık artışı sırasıyla
152.14, - 15762, 151.54, 15316. 154.65 ve 150.71 g olarak saptanmışlJr
Araştırma süresince bir kg canli ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı
gruplarda sırası ile 3.18,2.99,3.04, 3.1J, 3.14 ve 3.35 kg olarak tespit
edilmiştir.
Beş haftalık araştırma süresince rasyonunda 9i' 10 düzeyinde bur..ça~
bulunan grup. kontrol grubuna göre bir kg canli agırıik artışı ıçın % ).3)
düzeyinde daha/azla yem tüketmiştir.
Karkas randımanı ile serum total protein, total lipid ve total kolesterol
bakımından gruplar arasındafarklılıklar görülmemiştir
Araştırma sonunda burçağm bıldırcm besi ra.ıyanlarında % 8 düzeyine
kadar kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Adnan Şehu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996Cilt: 43 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Şehu, A. (1996). BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN BURÇAĞIN (Vicia ervilia L.willd) BÜYÜME, KARKAS RANDIMANI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000677
AMA Şehu A. BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN BURÇAĞIN (Vicia ervilia L.willd) BÜYÜME, KARKAS RANDIMANI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1996;43(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000677
Chicago Şehu, Adnan. “BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN BURÇAĞIN (Vicia Ervilia L.Willd) BÜYÜME, KARKAS RANDIMANI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43, sy. 03 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000677.
EndNote Şehu A (01 Ocak 1996) BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN BURÇAĞIN (Vicia ervilia L.willd) BÜYÜME, KARKAS RANDIMANI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 03
IEEE A. Şehu, “BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN BURÇAĞIN (Vicia ervilia L.willd) BÜYÜME, KARKAS RANDIMANI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 43, sy. 03, 1996, doi: 10.1501/Vetfak_0000000677.
ISNAD Şehu, Adnan. “BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN BURÇAĞIN (Vicia Ervilia L.Willd) BÜYÜME, KARKAS RANDIMANI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43/03 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000677.
JAMA Şehu A. BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN BURÇAĞIN (Vicia ervilia L.willd) BÜYÜME, KARKAS RANDIMANI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43. doi:10.1501/Vetfak_0000000677.
MLA Şehu, Adnan. “BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN BURÇAĞIN (Vicia Ervilia L.Willd) BÜYÜME, KARKAS RANDIMANI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 03, 1996, doi:10.1501/Vetfak_0000000677.
Vancouver Şehu A. BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN BURÇAĞIN (Vicia ervilia L.willd) BÜYÜME, KARKAS RANDIMANI VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43(03).