Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 03, - , 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000685

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYLERİNİN GEBELİK TANISI AMACIYLA KULLANILMASI

Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 03, - , 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000685

Öz

Bu çalışmada gebe ve gebe olmayan kDpeklerde .fibrinojen
konsantrG.\yonlarının incelenmesi ve .fibrinojen konsantrasyonundaki artışlann
gebeliklerin saptanmasında doğrulayıcı bir test olahilirliğinin ortaya
konulması amaçlanmıştır.
Araştırmada gebelif?in ve diöstrusun farklı dönemlerinde bulunan gebe
ve gebe olmayan 90 adet kDpek kullanılmıştır.
Gebe kDpeklerde gebeliğin 20-30. 30-50 ve 50 günden daha ilerki
dönemlerinde fibrinojen konsantra.ıyonu sırasıyla 376:t9. 445:1:21 ve 245:1:15
mg/dı saptandı. Oysaki. gebe olmayan köpeklerden elde edilen ortalama
fibrinojen konsantra.syonu 245:1:9 mg/dı idi. Gebe kDpeklerde gebebğin 20-50
günleri arasında fihrinojen konsantrG.\yonu belirgin şekilde yüksekti (PO ()()i).
."ı'onuç olarak. kDpeklerde fibrinojen ijlçümlerı gebeliklerin
belirlenmesinde .faydalı bir yöntem olduğu ve doğrulayıcı bir test olarak
kullanılabileceği kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayhan Baştan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996Cilt: 43 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Baştan, A. (1996). KÖPEKLERDE PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYLERİNİN GEBELİK TANISI AMACIYLA KULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000685
AMA Baştan A. KÖPEKLERDE PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYLERİNİN GEBELİK TANISI AMACIYLA KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1996;43(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000685
Chicago Baştan, Ayhan. “KÖPEKLERDE PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYLERİNİN GEBELİK TANISI AMACIYLA KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43, sy. 03 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000685.
EndNote Baştan A (01 Ocak 1996) KÖPEKLERDE PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYLERİNİN GEBELİK TANISI AMACIYLA KULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 03
IEEE A. Baştan, “KÖPEKLERDE PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYLERİNİN GEBELİK TANISI AMACIYLA KULLANILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 43, sy. 03, 1996, doi: 10.1501/Vetfak_0000000685.
ISNAD Baştan, Ayhan. “KÖPEKLERDE PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYLERİNİN GEBELİK TANISI AMACIYLA KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43/03 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000685.
JAMA Baştan A. KÖPEKLERDE PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYLERİNİN GEBELİK TANISI AMACIYLA KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43. doi:10.1501/Vetfak_0000000685.
MLA Baştan, Ayhan. “KÖPEKLERDE PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYLERİNİN GEBELİK TANISI AMACIYLA KULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 03, 1996, doi:10.1501/Vetfak_0000000685.
Vancouver Baştan A. KÖPEKLERDE PLAZMA FİBRİNOJEN DÜZEYLERİNİN GEBELİK TANISI AMACIYLA KULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43(03).