Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KREMALI PASTALARDAN IZOLE EDILEN KOAGULAZ (+) STAFILOKOKLARIN ENTER OTOKSIN OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN VIDAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1996

Öz

Bu çalışmada, Ankara 'da bulunan 16farklı pastaneye ait 15 'isade kremalı, 53 'ü kakaolu kremalI ve 32 'si meyveli kremalı olmak üzere toplam
IO()kremalı pasta örneğinden izole edilen koagulaz (+) stafilokoklar, enzymelinked jluorescent immzmoassay'a (ELFA) dayalı V/DAS Staph Enterotoksin
kiti ile enterotoksin oluşturma iizelliği yönünden test edilmiştir.
Analiz bulgulanna göre, koagulaz (j-) stafilokoklar sade kremalı pasta
örneklerinin o/c 73.3'ünde ortalama 6.3xlrY koblg, kakaolu ve meyveli kremalI
pasta örneklerinin tamamında sırasıyla ortalama I.7x](l koblg ve I.3xI01
koblg düzeyinde saptanmıştır. Ayrıca incelenen örneklerin % 5 'inde koagulaz
(+) stafilokoklann sayısı enterotoksin riski oluşturabilecek ](r koblg düzeyinde
bulunmuştur. Sade kremalı örneklerin 4'ünde (% 36.4), kakaolu kremalı örneklerin lFsinde (% 22.6) ve meyveli kremalı örneklerin 9 'unda (% 28.1)
olmak üzere toplam 25 (% 26.0) pastadan izole edilen koagulaz (+)
stafılokoklann enterotoksin oluşturma yeteneğinde olduğu saptanmıştır. Çalışmada gruplar arasıfark istatiksel yönden önemli bulunmamıştır.
Sonuç olarak, Ankara 'da tüketime sunulan kremalI pastaların
enterotoksijenik stafilokoklar yönünden potansiyel sağlık riski taşıdığı, kontrol
önlemleri çerçevesinde ham materyal, işletme ve özellikle personel hijyenine
önem verilmesi ve yasal düzenleme/erin yapılmasının gerekli olduğu görüşüne
vanImıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özgül Kısa

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996Cilt: 43 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Kısa, Ö. (1996). KREMALI PASTALARDAN IZOLE EDILEN KOAGULAZ (+) STAFILOKOKLARIN ENTER OTOKSIN OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN VIDAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(04).
AMA Kısa Ö. KREMALI PASTALARDAN IZOLE EDILEN KOAGULAZ (+) STAFILOKOKLARIN ENTER OTOKSIN OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN VIDAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1996;43(04).
Chicago Kısa, Özgül. “KREMALI PASTALARDAN IZOLE EDILEN KOAGULAZ (+) STAFILOKOKLARIN ENTER OTOKSIN OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN VIDAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43, sy. 04 (Ocak 1996).
EndNote Kısa Ö (01 Ocak 1996) KREMALI PASTALARDAN IZOLE EDILEN KOAGULAZ (+) STAFILOKOKLARIN ENTER OTOKSIN OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN VIDAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 04
IEEE Ö. Kısa, “KREMALI PASTALARDAN IZOLE EDILEN KOAGULAZ (+) STAFILOKOKLARIN ENTER OTOKSIN OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN VIDAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 43, sy. 04, 1996.
ISNAD Kısa, Özgül. “KREMALI PASTALARDAN IZOLE EDILEN KOAGULAZ (+) STAFILOKOKLARIN ENTER OTOKSIN OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN VIDAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43/04 (Ocak 1996).
JAMA Kısa Ö. KREMALI PASTALARDAN IZOLE EDILEN KOAGULAZ (+) STAFILOKOKLARIN ENTER OTOKSIN OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN VIDAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43.
MLA Kısa, Özgül. “KREMALI PASTALARDAN IZOLE EDILEN KOAGULAZ (+) STAFILOKOKLARIN ENTER OTOKSIN OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN VIDAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 04, 1996.
Vancouver Kısa Ö. KREMALI PASTALARDAN IZOLE EDILEN KOAGULAZ (+) STAFILOKOKLARIN ENTER OTOKSIN OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN VIDAS YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43(04).