Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000672

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KREMALI PASTALARIN MIKROBIYOLOJIK KALITELERININ BELIRLENMESI

Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000672

Öz

Bu çalrşmada, Ankara 'daki 16farklı pastaneden sağlanan 15 'isade kremalr, 53 'ü kakaolu kremalı ve 32 'si meyveli kremalı olmak üzere toplam
100 pasta örneği mikrobiyolojik kaliteleri yönünden analiz edilmiştir. Bu çerçevede pasta örneklerinde aerob genel canlı, laktobasiller, mikrokok ve
stafilokoklar, koagulaz (+) stafilokoklar, entemkoklar, entembakteriler,
koli/orm bakteriler, B. cereus, Pseudomonas 'lar, maya ve küf sayıları damla
plak tekniği ile Salmonelia 'ların varlrğı ise zenginleştirme yöntemiyle belirlenmiştir.
Analiz bulgularına göre, aerob genel canlı sayısı sade kremalr, kakaolu
kremalr ve meyveli kremalı pasta örneklerinin tamamında sırasıyla, ortalama
6.3x107
, 4.3x10n
ve 1.7x107
kob/g değerinde bulunurken, laktobasiller yaklaşık
1 log. 'luk farkla aerob genel canlı sayısına yakın bulunmuştur. Mikrokok ve
stajitokoklar ortalama ıri kob/g değerinde, gıda intoksikasyonları yönünden
önem taşıyan koagulaz (+) stafilokoklar ise ortalama 102
-/01
kob/g değerinde
bulunmuştur. Örneklerin büyük bölümünde hijyen indeksi yönünden önem taşıyan entembakteriler ortalama iri kob/g, ko li/o rm bakteriler 10'-1 rj kob/g,
entemkoklar ise 101
_](j kob/g düzeyinde saptanmıştır. Örneklerin tamamma
yakın kısmında Pseudomonas 'lar ortalama ](r kob/g, maya ve kü.fler ise ortalama J(j kob/g düzeyinde bulunmuştur. İncelenen pasta örneklerinin 25 granunda salmonelialarııı varlrğına rastlanmamış ve Bacillus cereus sayısı da
saptama sınırı olan 2.Ox1(j kob/g 'm altmda kalmıştır. Kakaolu ve meyveli
kremalı örneklerde aerob genel canlı ve enterokok sayısı arasındaki fark istatistiksel yönden önemli (p< O.05) bulunmuştur.
Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında analiz edilen kremalr pasta örneklerinin mikrobiyolojik kalitelerinin düşük olduğu ve halk sağlığım korumaya yönelik önlemlerin alınmasının gerekli olduğu görüşüne varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İrfan Erol

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996Cilt: 43 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Erol, İ. (1996). KREMALI PASTALARIN MIKROBIYOLOJIK KALITELERININ BELIRLENMESI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000672
AMA Erol İ. KREMALI PASTALARIN MIKROBIYOLOJIK KALITELERININ BELIRLENMESI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1996;43(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000672
Chicago Erol, İrfan. “KREMALI PASTALARIN MIKROBIYOLOJIK KALITELERININ BELIRLENMESI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43, sy. 04 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000672.
EndNote Erol İ (01 Ocak 1996) KREMALI PASTALARIN MIKROBIYOLOJIK KALITELERININ BELIRLENMESI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 04
IEEE İ. Erol, “KREMALI PASTALARIN MIKROBIYOLOJIK KALITELERININ BELIRLENMESI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 43, sy. 04, 1996, doi: 10.1501/Vetfak_0000000672.
ISNAD Erol, İrfan. “KREMALI PASTALARIN MIKROBIYOLOJIK KALITELERININ BELIRLENMESI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43/04 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000672.
JAMA Erol İ. KREMALI PASTALARIN MIKROBIYOLOJIK KALITELERININ BELIRLENMESI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43. doi:10.1501/Vetfak_0000000672.
MLA Erol, İrfan. “KREMALI PASTALARIN MIKROBIYOLOJIK KALITELERININ BELIRLENMESI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 04, 1996, doi:10.1501/Vetfak_0000000672.
Vancouver Erol İ. KREMALI PASTALARIN MIKROBIYOLOJIK KALITELERININ BELIRLENMESI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43(04).