Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000670

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDE LAMİNEKTOMİ VE HEMİLAMİNEKTOMİLERDE UYGULANAN YAG DOKUSU VE SPONGOSTAN'IN ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000670

Öz

Dekompresyon cerrahisi ile oluşturulan defektierde zamanla
gelişen laminektomi membram veya epidural fibrozis in önlenmesi amacıyla rutin uygulamalarda sık kullamlan yağ dokusu ve Spongostan'ın etkileri
araştırıldı. Çalışmada kullamlan farklı ırk, yaş ve cinsiyette 20 adet köpeğin 10
adedinde laminektomi, geri kalanında da hemilaminektomi gerçekleştirildi.
Oluşturulan defektierde kullamlan materyal esas alınarak, köpekler; subkutan
yağ dokusu, Spongostan (Absorbabl Jelatine Spanç) ve kontrol grubu olmak üzere 3 başlık altlılda değerlendirildi. Köpeklerin; 15, 30, 60 ve 180 gün süreyle
klinik gözlemlerinin yapılmasl11dan sonra, son grubu oluşturan köpeklerin
idirekt (myelografi), diğer gruptakilerin ise direkt radyografik muayeneleri
gerçekleştirildi. Belirtilen süreler sonunda ötenazi yapilan hayvanlann operasyon bölgelerinde oluşan makroskopik ve histopatolojik değişimler incelendi.
Laminektomi membra11lntn oluşumu açısmdan laminektomi ve
hemilaminektomi arasmda önemli bir farkltltğm gözlenmediği ve her iki teknikte de hemen hemen eşdeğer düzeyde fibrozisin geliştiği belirlendi. Altr aylık
gözlem sonrası alman myelografilerin sonuçlanna göre subaraknoid boşlukta
herhangi bir daralmantn şekillenmediği gözlendi. Bağ doku içermeyen ve 3 mm'
den daha kalııı yağ doku greftleri kullalııldığl11da, laminektomi membrant
oluşumunun büyük ölçüde önlendiği gözlendi. Spongostan kullamlan olgularda,
laminektomi membram oluşumu açıstildan kontrol grubuna oranla önemli bir
farklilığa rastlanmadı. Bu olgularda, hyalinize fibroz dokunun defekti
doldurduğu ve hiçbirinde kemik yapısıııda bir köprüleşmenin şekillenmediği
gözlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Beşaltı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996Cilt: 43 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Beşaltı, Ö. (1996). KÖPEKLERDE LAMİNEKTOMİ VE HEMİLAMİNEKTOMİLERDE UYGULANAN YAG DOKUSU VE SPONGOSTAN’IN ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000670
AMA Beşaltı Ö. KÖPEKLERDE LAMİNEKTOMİ VE HEMİLAMİNEKTOMİLERDE UYGULANAN YAG DOKUSU VE SPONGOSTAN’IN ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1996;43(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000670
Chicago Beşaltı, Ömer. “KÖPEKLERDE LAMİNEKTOMİ VE HEMİLAMİNEKTOMİLERDE UYGULANAN YAG DOKUSU VE SPONGOSTAN’IN ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43, sy. 04 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000670.
EndNote Beşaltı Ö (01 Ocak 1996) KÖPEKLERDE LAMİNEKTOMİ VE HEMİLAMİNEKTOMİLERDE UYGULANAN YAG DOKUSU VE SPONGOSTAN’IN ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 04
IEEE Ö. Beşaltı, “KÖPEKLERDE LAMİNEKTOMİ VE HEMİLAMİNEKTOMİLERDE UYGULANAN YAG DOKUSU VE SPONGOSTAN’IN ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 43, sy. 04, 1996, doi: 10.1501/Vetfak_0000000670.
ISNAD Beşaltı, Ömer. “KÖPEKLERDE LAMİNEKTOMİ VE HEMİLAMİNEKTOMİLERDE UYGULANAN YAG DOKUSU VE SPONGOSTAN’IN ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43/04 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000670.
JAMA Beşaltı Ö. KÖPEKLERDE LAMİNEKTOMİ VE HEMİLAMİNEKTOMİLERDE UYGULANAN YAG DOKUSU VE SPONGOSTAN’IN ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43. doi:10.1501/Vetfak_0000000670.
MLA Beşaltı, Ömer. “KÖPEKLERDE LAMİNEKTOMİ VE HEMİLAMİNEKTOMİLERDE UYGULANAN YAG DOKUSU VE SPONGOSTAN’IN ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 04, 1996, doi:10.1501/Vetfak_0000000670.
Vancouver Beşaltı Ö. KÖPEKLERDE LAMİNEKTOMİ VE HEMİLAMİNEKTOMİLERDE UYGULANAN YAG DOKUSU VE SPONGOSTAN’IN ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43(04).