Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000666

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

FARELERDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ PMSG VE HCG UYGULAMALARININ SÜPEROVULASYON ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000666

Öz

Bu çalışmada, 8-9 haftalık Swiss albino farelerde PMSG ve
hCG 'nin farklı dozlarımn süpeıfollikülasyon ve süperovulasyon oram üzerine
etkisi araştırıldı. Materyalolarak, 100 adet fare kullanıldı. Fareler eşit sayıda
beş gruba ayrıldı. Grup re 2.5 i.u., gnıp IJ'ye 5 Lu., grup lII'e 7.5 i.u., grup IV'e
10 Lu. PMSG deri altı yolla uygulandı. Bu uygulamayı izleyen 48 'inci saatte
gruplara sırası ile 2.5,5, 7.5, 10 Lu. hCG enjehiyonu yapılarak erkekfare katıldı ( 1 erkek /4 dişi). Çalışmada, grup V, kontrol grubu olarak aynldı ve bu
gruptaki hayvanlara deri altı yolla 0.2 ml serumfizyolojik enjekte edildi. Farelere hCG enjehiyonundan sonraki 16-22 'inci saatler arasında laparatomi yapılarak, ovmyumlardaki failikül, korpus luteum ve hemorajik folliküller mikroskop altında sayıldı. Uygulamalar sonrası, I,/I,JIJ,/V ve kontrol gruplarında elde
edilen ortalama korpııs luteum sayısı sırası ile, 2.1 :f: 2.83, 9.5 :f: 4.24, 10.1 :f:
6.97, 2.8:f: 2.41 ve 1.75 :f: 2. 7, ovule olmayan ortalamafailikül sayısı ise 8.3 :f:
3.60, 25 :f: 7.65, 34.7 :f: 8.32, 36.3 :f: 2.56 ve 6.15 :f: 3.5 olarak bulundu. Yühek
oranda hemorajikfailikül sayısına 1.5 :f: 2.58 ile grup II'de rastlandı.
Sonuç olarak,' bu hat farelerde, PMSG-hCG uygulamalarının folliküler
gelişmeyi uyarmasına rağmen beklenen süperovulasyon yanıtl11l vermediği ve
değişik amaçlarla yapılacak çalışmalarda 5 veya 7.5 i.u. PMSG ve hCG hormon dozunun tercih edilmesinin daha uygun olacağı kamsına varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü Küplülü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996Cilt: 43 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Küplülü, Ş. (1996). FARELERDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ PMSG VE HCG UYGULAMALARININ SÜPEROVULASYON ORANI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000666
AMA Küplülü Ş. FARELERDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ PMSG VE HCG UYGULAMALARININ SÜPEROVULASYON ORANI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1996;43(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000666
Chicago Küplülü, Şükrü. “FARELERDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ PMSG VE HCG UYGULAMALARININ SÜPEROVULASYON ORANI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43, sy. 04 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000666.
EndNote Küplülü Ş (01 Ocak 1996) FARELERDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ PMSG VE HCG UYGULAMALARININ SÜPEROVULASYON ORANI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 04
IEEE Ş. Küplülü, “FARELERDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ PMSG VE HCG UYGULAMALARININ SÜPEROVULASYON ORANI ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 43, sy. 04, 1996, doi: 10.1501/Vetfak_0000000666.
ISNAD Küplülü, Şükrü. “FARELERDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ PMSG VE HCG UYGULAMALARININ SÜPEROVULASYON ORANI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43/04 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000666.
JAMA Küplülü Ş. FARELERDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ PMSG VE HCG UYGULAMALARININ SÜPEROVULASYON ORANI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43. doi:10.1501/Vetfak_0000000666.
MLA Küplülü, Şükrü. “FARELERDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ PMSG VE HCG UYGULAMALARININ SÜPEROVULASYON ORANI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 04, 1996, doi:10.1501/Vetfak_0000000666.
Vancouver Küplülü Ş. FARELERDE DEĞİŞİK DOZLARDAKİ PMSG VE HCG UYGULAMALARININ SÜPEROVULASYON ORANI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43(04).