Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000665

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

DONMUŞ PİLİÇ KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN KOAGULAZ POZITIF STAFILOKOKLARIN ENTEROTOKSIN OLUŞTURMA YETENEKLERININ SET-RPLA TESTI ILE BELIRLENMESI

Yıl 1996, Cilt: 43 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1996
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000665

Öz

Bu çalışma, Ankara 'da tüketime sunulan toplam 50 adet donmuş
piliç karkas örneğinde koagulaz pozitif stafilokokların varlığı ve
kontaminasyon derecesi ile enterotoksin oluşturma yeteneklerinin belirlenmesi
amacıyla yaptlnllştır. Koagulaz pozitif stafilokokların belirlenmesinde, BairdParker agarda üreyen tipik ve atipik kolonilerden tüpte koagulaz testi yapılırken, enterotoksin tayini koagulaz reaksiyonu pozitif suşlardan Reversed
Passive Latex Agglutination ticari test kiti (SET RPLA, TD 900 Oxoid) ile yaptlmıştır .
Analiz bulguları çerçevesinde, toplam 50 piliç karkas örneğinin
33 'ünden (% 66) ortalama 1.3xJ(Y kob/g düzeyinde koagulaz pozitifstafilokok
saptanmıştır. Toplam 33 donmuş piliç karkas örneğine ait koagulaz pozitif
stafilokok izolatlarından 7 'sinin (% 21.2) enterotoksin (ET) oluşturma yeteneğinde olduğu ve bu izolatlardan 3 'ünün yalnızca A tipi ET, 2 'sinin yalnızca D
tipi ET, i 'inin A ve B tipi ET'leri birlikte, i 'inin de A, B ve C tipi ET'leri birlikte oluşturduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak, bu çalışmada incelenen donmuş tavuk karkaslarından izole edilen koagulaz pozitif stafilokokların farklı tip enterotoksinleri oluşturmaları nedeniyle stafilokokal intoksikasyonlar yönünden potansiyel sağlık riski
taşıdığı saptanmış olup, kontrol önlemleri çerçevesinde HA CCP (Hazard
Analysis Critica i Control Point) sisteminin uygulanması önerilir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İrfan Erol

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1996
Yayımlandığı Sayı Yıl 1996Cilt: 43 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Erol, İ. (1996). DONMUŞ PİLİÇ KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN KOAGULAZ POZITIF STAFILOKOKLARIN ENTEROTOKSIN OLUŞTURMA YETENEKLERININ SET-RPLA TESTI ILE BELIRLENMESI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 43(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000665
AMA Erol İ. DONMUŞ PİLİÇ KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN KOAGULAZ POZITIF STAFILOKOKLARIN ENTEROTOKSIN OLUŞTURMA YETENEKLERININ SET-RPLA TESTI ILE BELIRLENMESI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1996;43(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000665
Chicago Erol, İrfan. “DONMUŞ PİLİÇ KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN KOAGULAZ POZITIF STAFILOKOKLARIN ENTEROTOKSIN OLUŞTURMA YETENEKLERININ SET-RPLA TESTI ILE BELIRLENMESI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43, sy. 04 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000665.
EndNote Erol İ (01 Ocak 1996) DONMUŞ PİLİÇ KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN KOAGULAZ POZITIF STAFILOKOKLARIN ENTEROTOKSIN OLUŞTURMA YETENEKLERININ SET-RPLA TESTI ILE BELIRLENMESI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43 04
IEEE İ. Erol, “DONMUŞ PİLİÇ KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN KOAGULAZ POZITIF STAFILOKOKLARIN ENTEROTOKSIN OLUŞTURMA YETENEKLERININ SET-RPLA TESTI ILE BELIRLENMESI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 43, sy. 04, 1996, doi: 10.1501/Vetfak_0000000665.
ISNAD Erol, İrfan. “DONMUŞ PİLİÇ KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN KOAGULAZ POZITIF STAFILOKOKLARIN ENTEROTOKSIN OLUŞTURMA YETENEKLERININ SET-RPLA TESTI ILE BELIRLENMESI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 43/04 (Ocak 1996). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000665.
JAMA Erol İ. DONMUŞ PİLİÇ KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN KOAGULAZ POZITIF STAFILOKOKLARIN ENTEROTOKSIN OLUŞTURMA YETENEKLERININ SET-RPLA TESTI ILE BELIRLENMESI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43. doi:10.1501/Vetfak_0000000665.
MLA Erol, İrfan. “DONMUŞ PİLİÇ KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN KOAGULAZ POZITIF STAFILOKOKLARIN ENTEROTOKSIN OLUŞTURMA YETENEKLERININ SET-RPLA TESTI ILE BELIRLENMESI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 43, sy. 04, 1996, doi:10.1501/Vetfak_0000000665.
Vancouver Erol İ. DONMUŞ PİLİÇ KARKASLARINDAN İZOLE EDİLEN KOAGULAZ POZITIF STAFILOKOKLARIN ENTEROTOKSIN OLUŞTURMA YETENEKLERININ SET-RPLA TESTI ILE BELIRLENMESI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1996;43(04).