Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000657

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIR KAN SERUMLARINDA BORRELIA BURGDORFERI ANTİKORLARININ FLÜORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE'DE İLK KEZ SAPTANMASI

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000657

Öz

Bu çalışmada, farklı bölgelerdeki çifiliklerden sağlanan IIIadet sığır
kan serumunda B. Burgdorferi 'ye karşı oluşan antikarial' indirektjlüoresmı antikor
tekniği (lFA?) ile saptanmıştır. B. burgdorJeri 831 suşundan antijen hazırlanarak
kültür 50 mikroorgmıizma/lOJ.ı1 olacak şekilde sulandırılmış ve özel lamlara 30 j.11
miktarznda damlatılıp, kullanılzncaya kadar -80°C'de saklanmıştır. Hastalıktan
şüpheli sığlı'lara ait kan serumlarz 1164'den 1I1024'e kadar iki katlı sulandırılmış ve
jluoreseein-isothiocyanate ile işaretli tavşan anti-sığır IgG konjugatı kullanılarak
lFA tekniği ile test edilmiştir. Tesffe 1/256 ve üzerindeki serum titresi pozitif kabul
edilmiştir. Test edilen serumlardan 15'i (%13.5) pozit!!." 96'sı (?/rJ86.5)negatif
bulunmuştur. Pozitifbulunan 15 serumdan 8'i (%53) 1/256, 3'ü (%20) 1/512 ve 4'ü
(%27) de 1/1024 titrede reaksiyon vermiştir. Bu sonuçlara göre. incelenen sığır
serumlarında B Burgdorferi yönünden seropozitifliğin bulunduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Müjgan İzgür

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA İzgür, M. (1997). SIĞIR KAN SERUMLARINDA BORRELIA BURGDORFERI ANTİKORLARININ FLÜORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’DE İLK KEZ SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000657
AMA İzgür M. SIĞIR KAN SERUMLARINDA BORRELIA BURGDORFERI ANTİKORLARININ FLÜORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’DE İLK KEZ SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000657
Chicago İzgür, Müjgan. “SIĞIR KAN SERUMLARINDA BORRELIA BURGDORFERI ANTİKORLARININ FLÜORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’DE İLK KEZ SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000657.
EndNote İzgür M (01 Ocak 1997) SIĞIR KAN SERUMLARINDA BORRELIA BURGDORFERI ANTİKORLARININ FLÜORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’DE İLK KEZ SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 01
IEEE M. İzgür, “SIĞIR KAN SERUMLARINDA BORRELIA BURGDORFERI ANTİKORLARININ FLÜORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’DE İLK KEZ SAPTANMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 01, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000657.
ISNAD İzgür, Müjgan. “SIĞIR KAN SERUMLARINDA BORRELIA BURGDORFERI ANTİKORLARININ FLÜORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’DE İLK KEZ SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000657.
JAMA İzgür M. SIĞIR KAN SERUMLARINDA BORRELIA BURGDORFERI ANTİKORLARININ FLÜORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’DE İLK KEZ SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000657.
MLA İzgür, Müjgan. “SIĞIR KAN SERUMLARINDA BORRELIA BURGDORFERI ANTİKORLARININ FLÜORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’DE İLK KEZ SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 01, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000657.
Vancouver İzgür M. SIĞIR KAN SERUMLARINDA BORRELIA BURGDORFERI ANTİKORLARININ FLÜORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’DE İLK KEZ SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(01).