Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000645

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ABOMASUM DEPLASMANLI SÜT İNEKLERİNDE KAN SERUMU, RUMEN sıvısı, TÜKÜRÜK VE İDRARDA BiYOKiMYASAL iNCELEMELER

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000645

Öz

Çalışmada 14 abomasum deplasmanlı [6 'SI sağa (Grup II). 8 'i
sola (Grup IlI)} holstein ırkı süt ineğinde (yaşları 2-10 arası) ahomasunı
repozisyonuııwz kan serumu, rumen sıvısı, tükürük ve idrarda sodyum. potasyum ve klor konsantrO,lyonlarına, asit-baz dengesi ve kan tablosu üzerine etkileri incelendi. Örnek alımları preoperatif, operasyon sonrası ikinci gün ve hayvanlann tabUl'cu olduklarz günlerde gerçekleştirildi. Elde edilen tüm parametrelere ait değerler sağlıklı kontrol hayvanlarıyla (Grup I) karşılaştznldı Operasyon sonrası 7. günde II hasta ve 15. günde 2 hasta klinik olarak iyileşerek
taburcıı edildi, bir hayvan ise iyileşme seyri göstermediğinden kesildi. i
Araştırma bulguları 5 tabloda sunuldu. ve metin içerisinde geniş bir şelikde açıklandı. Özellikle rumen sıvısı klor ve potasyum miktarları ile idrar sodyum ve pota.syum miktarlarındaki belirgin değişiklikler sağa ve sola abomasum
deplasmanlarının klinik tanısını destekler nitelikte bulundu. Rumen sıvısında
saptanan klor ve sodyum miktarlarının hastalığın prognozu açısından önemli
olduğu anlaşıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Şahal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Şahal, M. (1997). ABOMASUM DEPLASMANLI SÜT İNEKLERİNDE KAN SERUMU, RUMEN sıvısı, TÜKÜRÜK VE İDRARDA BiYOKiMYASAL iNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000645
AMA Şahal M. ABOMASUM DEPLASMANLI SÜT İNEKLERİNDE KAN SERUMU, RUMEN sıvısı, TÜKÜRÜK VE İDRARDA BiYOKiMYASAL iNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000645
Chicago Şahal, Mehmet. “ABOMASUM DEPLASMANLI SÜT İNEKLERİNDE KAN SERUMU, RUMEN sıvısı, TÜKÜRÜK VE İDRARDA BiYOKiMYASAL INCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000645.
EndNote Şahal M (01 Ocak 1997) ABOMASUM DEPLASMANLI SÜT İNEKLERİNDE KAN SERUMU, RUMEN sıvısı, TÜKÜRÜK VE İDRARDA BiYOKiMYASAL iNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 01
IEEE M. Şahal, “ABOMASUM DEPLASMANLI SÜT İNEKLERİNDE KAN SERUMU, RUMEN sıvısı, TÜKÜRÜK VE İDRARDA BiYOKiMYASAL iNCELEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 01, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000645.
ISNAD Şahal, Mehmet. “ABOMASUM DEPLASMANLI SÜT İNEKLERİNDE KAN SERUMU, RUMEN sıvısı, TÜKÜRÜK VE İDRARDA BiYOKiMYASAL INCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000645.
JAMA Şahal M. ABOMASUM DEPLASMANLI SÜT İNEKLERİNDE KAN SERUMU, RUMEN sıvısı, TÜKÜRÜK VE İDRARDA BiYOKiMYASAL iNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000645.
MLA Şahal, Mehmet. “ABOMASUM DEPLASMANLI SÜT İNEKLERİNDE KAN SERUMU, RUMEN sıvısı, TÜKÜRÜK VE İDRARDA BiYOKiMYASAL INCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 01, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000645.
Vancouver Şahal M. ABOMASUM DEPLASMANLI SÜT İNEKLERİNDE KAN SERUMU, RUMEN sıvısı, TÜKÜRÜK VE İDRARDA BiYOKiMYASAL iNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(01).