Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000654

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEK VE KEDİLERDE ENTROPİON - EKTROPİON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000654

Öz

Çalışmamızda, 1995-1997 yıllarl arasında Cerrahi Bilim Dalı Kliniğinde
entropion ve / veya ektropion tanısı konmuş değişik ırk. yaş ve cinsiyette 36
olgu (31 köpek. 5 kedi) değerlendirildi. Entropion ve ektropionlarln yerleşim yerine
ve etiyolc~/isine göre bölümlendirmesi yapılarak bulbus okulide oluşturdukları
komplikasyonlar saptandı.
Bu olgulardan 32'sinde entropion, 3'ünde entropion + ektropion, 1'inde ise
ektropian tamı'ı kondu. Entropionlar kOlzjenilal ve edinselolarak hölümlendirildi.
Ü~t veya alt gözkapağı entropionlarl Pinch Tekniği ile, lateral üst alt gözkapaıtı
entropionları ise Modifiye Pinch Tekniği ile opere edildi. Ektropionlar, "V- Y"
Blejaroplastisi Tekniği ile opere edildi. Bir entropion olgusu dışında, tüm
opera.\yon/ardan tam başarl sağ/anarak hulhus okuli komplikaiyonlarının ortadan
kalktığı g(jzlendi 1:--"ktropionlarınentropionlara oranla daha ender şekillendıği
saptandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

F. Eser Özgencil

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Özgencil, F. E. (1997). KÖPEK VE KEDİLERDE ENTROPİON - EKTROPİON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000654
AMA Özgencil FE. KÖPEK VE KEDİLERDE ENTROPİON - EKTROPİON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000654
Chicago Özgencil, F. Eser. “KÖPEK VE KEDİLERDE ENTROPİON - EKTROPİON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000654.
EndNote Özgencil FE (01 Ocak 1997) KÖPEK VE KEDİLERDE ENTROPİON - EKTROPİON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 01
IEEE F. E. Özgencil, “KÖPEK VE KEDİLERDE ENTROPİON - EKTROPİON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 01, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000654.
ISNAD Özgencil, F. Eser. “KÖPEK VE KEDİLERDE ENTROPİON - EKTROPİON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000654.
JAMA Özgencil FE. KÖPEK VE KEDİLERDE ENTROPİON - EKTROPİON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000654.
MLA Özgencil, F. Eser. “KÖPEK VE KEDİLERDE ENTROPİON - EKTROPİON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 01, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000654.
Vancouver Özgencil FE. KÖPEK VE KEDİLERDE ENTROPİON - EKTROPİON OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(01).