Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000660

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

VETERİNER HEKİM TERİMİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000660

Öz

Hayvan tedavi sanatı uygarlığın kendisi kadar eski olarak kabul edilir.
Veteriner hekim terimi halen birçok ülkede kullanılmakta olup orijini l!-:ı'ki Roma ~va
uzanır.
Veteriner hekimler, çeşitli dillerde özel terimlerle ifade edilmişlerdir.
Hammurabi Kanunlarmda "Öküz Doktom ", "Eşek Doktoru" unvanı verilmiştir.
Eski Hindistan 'da "Palakapya .'.' ve "Salihotra" }il ve at doktorlarma verilen
adlardır. Antik Yunan 'da at hekimlerine "Hippiatroi" ve Bizans 'ta "Hippiater" adı
verilmiştir.
islam ülkelerinde 9. ve 15. Yüzyıllar arasmda veteriner hekimlip) ile ilgili
birçok el yazması yaZlIJ1l1ştır. Bu yazmalar genellikle at yetiştiriciliği ve hayvan
hastalıklan üzerine olup çoğunlukla "Bay tamam e " olarak adlandmllrlar. Bu
eserlerin yazarlanna ve konunun prati.ıyenlerine .. Baytm'" denmiştir. Bıı sözcük.
Türkiye 'de Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk 15 yılmda kullanılmıştır.
"Veteriner Hekim" terimi 1937 'den beri resmen kullanılmaktadır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Atilla Özgür

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Özgür, A. (1997). VETERİNER HEKİM TERİMİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000660
AMA Özgür A. VETERİNER HEKİM TERİMİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000660
Chicago Özgür, Atilla. “VETERİNER HEKİM TERİMİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000660.
EndNote Özgür A (01 Ocak 1997) VETERİNER HEKİM TERİMİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 01
IEEE A. Özgür, “VETERİNER HEKİM TERİMİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 01, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000660.
ISNAD Özgür, Atilla. “VETERİNER HEKİM TERİMİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000660.
JAMA Özgür A. VETERİNER HEKİM TERİMİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000660.
MLA Özgür, Atilla. “VETERİNER HEKİM TERİMİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 01, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000660.
Vancouver Özgür A. VETERİNER HEKİM TERİMİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(01).