Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000653

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KEÇİLERDE STRONGYLOİDES PAPİLLOSUS VE SKRJABİNEMA SP. 'YE DORAMECTİN VE MOXİDECTİNİN ETKİSİ

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000653

Öz

Bu çalişmada, Strongyloides papillosus ve Skrjabinema sp ile doğal
enfekte keçilerde dorameetin ve moxideetinin etkisi araştmlmıştır.
Keçilerde Skrjabinema sp. enfCksiyonunun saptanması için selo/cm bant
yöntemi, Strongyloides papillosus yumurtalarznzn sayımı için ise Modifiye
McMaster yöntemi kullanzlmıştır.
SağaItım öncesi S. papillosus ve Skrjabinema sp. ile enfekte olduğu belirlenen 30 keçi, 2 sağaItım i kontrololmak üzere i O arlı 3 gruba ayrzlmıştır.
RU/ılardan birinci gruba 0.2 mglkg dorameetin. ikinci gruba 0.2 mglkg
moxidectin deri altı yolla uygulanmış, üçüncü grup ise kontrololarak tutulmuştıır.
Keçilere sağaItımdan sonra 3 gün aralıklarla üçer kez yapdan dışkı muayene sonuçlarz değerlendirildiğinde, ilaçlardan doranıectinin Strongyloides
papillosus' a %99. Skijabinenıa sp. ye LL/OJ O; nıoxidectiııiıı Strongyloides
papillosus'a %98. Skijabinema sp. ye %10 etkili olduğu kaydedilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bahadır Gönenç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Gönenç, B. (1997). KEÇİLERDE STRONGYLOİDES PAPİLLOSUS VE SKRJABİNEMA SP. ’YE DORAMECTİN VE MOXİDECTİNİN ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000653
AMA Gönenç B. KEÇİLERDE STRONGYLOİDES PAPİLLOSUS VE SKRJABİNEMA SP. ’YE DORAMECTİN VE MOXİDECTİNİN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000653
Chicago Gönenç, Bahadır. “KEÇİLERDE STRONGYLOİDES PAPİLLOSUS VE SKRJABİNEMA SP. ’YE DORAMECTİN VE MOXİDECTİNİN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000653.
EndNote Gönenç B (01 Ocak 1997) KEÇİLERDE STRONGYLOİDES PAPİLLOSUS VE SKRJABİNEMA SP. ’YE DORAMECTİN VE MOXİDECTİNİN ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 01
IEEE B. Gönenç, “KEÇİLERDE STRONGYLOİDES PAPİLLOSUS VE SKRJABİNEMA SP. ’YE DORAMECTİN VE MOXİDECTİNİN ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 01, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000653.
ISNAD Gönenç, Bahadır. “KEÇİLERDE STRONGYLOİDES PAPİLLOSUS VE SKRJABİNEMA SP. ’YE DORAMECTİN VE MOXİDECTİNİN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000653.
JAMA Gönenç B. KEÇİLERDE STRONGYLOİDES PAPİLLOSUS VE SKRJABİNEMA SP. ’YE DORAMECTİN VE MOXİDECTİNİN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000653.
MLA Gönenç, Bahadır. “KEÇİLERDE STRONGYLOİDES PAPİLLOSUS VE SKRJABİNEMA SP. ’YE DORAMECTİN VE MOXİDECTİNİN ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 01, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000653.
Vancouver Gönenç B. KEÇİLERDE STRONGYLOİDES PAPİLLOSUS VE SKRJABİNEMA SP. ’YE DORAMECTİN VE MOXİDECTİNİN ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(01).