Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000632

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

GEBE RATLARDA VİTAMİN D3'ün TiROİD PARAFOLLİKÜLER (C) HÜCRELERİ, KALSİYUM, İNORGANİK FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000632

Öz

Bıı çalışmanın mateıyalini 11-13 hqfialık 24 adet Wistar albino dişi rat oluşturdu, Gebe hayvanlar vaginal
smear'de spermaıozoon bulunması ile belirlendi. Gebe olmayan raılar (n=8) Grup i 'i, gebeliklcrinin 13.
gününde bulunanlar (n=R) Grup 2 'yi ve 18 günlük gehc raılar ise (n=8) Grup 3'ü oluşturdu. Her gruptaki
hayvanlar kontrol (n=4) ve uygulama (n=4) alt gruplanna aynıdı. Uygulama gruplanndaki tüm ratlara tek
uygulama şeklinde 20.000 lU/kg Vil-D3 kas içi yolla enjekte edildi. Kan örnekleri, enjeksiyon sonrası 24. ve
72.saatlerde almdt ve serumlan çıkartlarak iyonize kalsiyum (Ca), inorgaııik fm/or (iP) ve alkalcn jmfataz
(ALP) değerleri saptandı, 72. Saatten sonra ratlarm tiroid bezleri çıkanlarak laboratuvara gönderildi. Grup
2'de iyonizc kalsiyum seviycsi Grup 3'de helirlenen düzeyden daha yüksek bulundu. Vitamin Dı uygulamasl/1/
takibcn her 3 grupta da serıwı Ca ve iP düzeylerinde uygulama sonrası 24.saatle belirgin bir artış sapıanırken
72. saatle ise düşme saptandt (p<0.05, p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Kaymaz

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Kaymaz, M. (1997). GEBE RATLARDA VİTAMİN D3’ün TiROİD PARAFOLLİKÜLER (C) HÜCRELERİ, KALSİYUM, İNORGANİK FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000632
AMA Kaymaz M. GEBE RATLARDA VİTAMİN D3’ün TiROİD PARAFOLLİKÜLER (C) HÜCRELERİ, KALSİYUM, İNORGANİK FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000632
Chicago Kaymaz, Mustafa. “GEBE RATLARDA VİTAMİN D3’ün TiROİD PARAFOLLİKÜLER (C) HÜCRELERİ, KALSİYUM, İNORGANİK FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000632.
EndNote Kaymaz M (01 Ocak 1997) GEBE RATLARDA VİTAMİN D3’ün TiROİD PARAFOLLİKÜLER (C) HÜCRELERİ, KALSİYUM, İNORGANİK FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 02.03
IEEE M. Kaymaz, “GEBE RATLARDA VİTAMİN D3’ün TiROİD PARAFOLLİKÜLER (C) HÜCRELERİ, KALSİYUM, İNORGANİK FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000632.
ISNAD Kaymaz, Mustafa. “GEBE RATLARDA VİTAMİN D3’ün TiROİD PARAFOLLİKÜLER (C) HÜCRELERİ, KALSİYUM, İNORGANİK FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000632.
JAMA Kaymaz M. GEBE RATLARDA VİTAMİN D3’ün TiROİD PARAFOLLİKÜLER (C) HÜCRELERİ, KALSİYUM, İNORGANİK FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000632.
MLA Kaymaz, Mustafa. “GEBE RATLARDA VİTAMİN D3’ün TiROİD PARAFOLLİKÜLER (C) HÜCRELERİ, KALSİYUM, İNORGANİK FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000632.
Vancouver Kaymaz M. GEBE RATLARDA VİTAMİN D3’ün TiROİD PARAFOLLİKÜLER (C) HÜCRELERİ, KALSİYUM, İNORGANİK FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(02.03).