Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000637

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KEÇİLERDE RETİNA PİGMENT EPİTELİ, BRVCH'S MEMBRANI VE KORİOKAPİLARİS'İN İNCE YAPISI

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000637

Öz

Retina pigment epiteli, Bruch's membranı ve Koriokapilaris'in ince yapısı keçi gözünde hem tapetal hem de non-taf)etal bölgede ışık ve elektron mikroskopik olarak incelendi. Tüm
bölgelerde retina pigment epitelinin tek katlı kübik hücrelerden oluştuğu gözlendi. Epitel hücreleri,
birbirlerine apikalde tight junction'larla bağlanmışlardı. Bu hücrelerin, çok sayıda bazal kıvrımlara
sahip oldukları ve apikallerinde bulunan çok sayıdaki mikroviııus benzeri ince uzantılarının basil
(çubuk) dış segmentlerini sardığı gözlendi. Nükleusları büyük ve veziküler olup sentral konumdaydı.
Sitoplazmada granülsüz endoplazma retikulumuna çok fazla, granüııü endoplazma retikulumuna ise
az rastlandı. Çeşitli şekillerdeki mitokondriyonlarin ve lizozomların non-tapetal bölgede, tapetal bölgeye göre daha fazla oldukları gözlendi. Non-tapetal bölgede çok sayıda görülen melanozomlara tapeta! bölgede rastlanamadı. Bruch's membranı retina boyunca pentalaminardı. Koriokapilarislerin
retinaya bakan yüzleri çok sayıda fenestralara sahipti; ancak, literatürde memelilerde tek diyaframlı
oldukları bildirilen bu fenestralarin, kcçide çoğunlukla tek diyaframlı olmakla birlikte, bazılarının
çift diyaframlı oldukları gözlendi

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hikmet Altunay

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Altunay, H. (1997). KEÇİLERDE RETİNA PİGMENT EPİTELİ, BRVCH’S MEMBRANI VE KORİOKAPİLARİS’İN İNCE YAPISI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000637
AMA Altunay H. KEÇİLERDE RETİNA PİGMENT EPİTELİ, BRVCH’S MEMBRANI VE KORİOKAPİLARİS’İN İNCE YAPISI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000637
Chicago Altunay, Hikmet. “KEÇİLERDE RETİNA PİGMENT EPİTELİ, BRVCH’S MEMBRANI VE KORİOKAPİLARİS’İN İNCE YAPISI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000637.
EndNote Altunay H (01 Ocak 1997) KEÇİLERDE RETİNA PİGMENT EPİTELİ, BRVCH’S MEMBRANI VE KORİOKAPİLARİS’İN İNCE YAPISI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 02.03
IEEE H. Altunay, “KEÇİLERDE RETİNA PİGMENT EPİTELİ, BRVCH’S MEMBRANI VE KORİOKAPİLARİS’İN İNCE YAPISI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000637.
ISNAD Altunay, Hikmet. “KEÇİLERDE RETİNA PİGMENT EPİTELİ, BRVCH’S MEMBRANI VE KORİOKAPİLARİS’İN İNCE YAPISI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000637.
JAMA Altunay H. KEÇİLERDE RETİNA PİGMENT EPİTELİ, BRVCH’S MEMBRANI VE KORİOKAPİLARİS’İN İNCE YAPISI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000637.
MLA Altunay, Hikmet. “KEÇİLERDE RETİNA PİGMENT EPİTELİ, BRVCH’S MEMBRANI VE KORİOKAPİLARİS’İN İNCE YAPISI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000637.
Vancouver Altunay H. KEÇİLERDE RETİNA PİGMENT EPİTELİ, BRVCH’S MEMBRANI VE KORİOKAPİLARİS’İN İNCE YAPISI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(02.03).