Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000639

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUNLARDA BRUSELLOZA BAĞLI ABORTUSLARDA FÖTAL LEZYONLAR ÜZERİNDE PATOLOJİK VE İMMUNPEROKSİDAZ ÇALIŞMALAR

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000639

Öz

Çalışmada, koyunlarda bruselloza bağlı abortus olaylarında atık fötüslerdeki lezyonlar
morfolojik olarak değerlendirildi. Doku kesitlerinde antijenin varlığının ve lokalizasyonunun tespiti
için Strept Avidin-biotin peroksidaz kompleks tekniği kullalllldl. AYrlca bakterinin morfolojik
lezyonlarla ilişkisi araştmldı. Bu amaçla saha olaylarından temin edilen 30 atık koyun fötüsü
incelendi.
Makroskobik olarak, atık fötüslerde subkutan ödem, vücut boşluklarında kanlı bir sıvı ve
akciğerlerde pnömoni gözlendi. Başltca histolojik bulgular, akciğer, karaciğer ve dalaktaydı.
Akciğerde bronkopnömoni, karaciğerde pe ripo rtai hücre infiltrasyonlart ve fokal nekroz odaklan ile
dalakta lenforetiküler hiperplazi dikkati çekti. Diğer organlarda, enfeksiyonun hematojen yaytlma
bulgulan mevcuttu.
İmmunperoksidaz boyamalarda,; spesifik antijen boyanması, incelenen tüm dokularda
saptandı. Brusella antijeni, mak rofajla rda, nötrofillerde, hepatositlerde ve kalp kası tellerinde, böbrek
tubulus epitelierinde, bağdoku hücrelerinde ve meningeal damar endotelterinde hücre içinde gözlendi.
Hücre dışmda ise eksudatta, ösefagus lumeninde, bağırsak içeriğinde, fötal damar lumenlerinde ve
interstisyumda dikkati çekti.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Öznur Yazıcıoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Yazıcıoğlu, Ö. (1997). KOYUNLARDA BRUSELLOZA BAĞLI ABORTUSLARDA FÖTAL LEZYONLAR ÜZERİNDE PATOLOJİK VE İMMUNPEROKSİDAZ ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000639
AMA Yazıcıoğlu Ö. KOYUNLARDA BRUSELLOZA BAĞLI ABORTUSLARDA FÖTAL LEZYONLAR ÜZERİNDE PATOLOJİK VE İMMUNPEROKSİDAZ ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000639
Chicago Yazıcıoğlu, Öznur. “KOYUNLARDA BRUSELLOZA BAĞLI ABORTUSLARDA FÖTAL LEZYONLAR ÜZERİNDE PATOLOJİK VE İMMUNPEROKSİDAZ ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000639.
EndNote Yazıcıoğlu Ö (01 Ocak 1997) KOYUNLARDA BRUSELLOZA BAĞLI ABORTUSLARDA FÖTAL LEZYONLAR ÜZERİNDE PATOLOJİK VE İMMUNPEROKSİDAZ ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 02.03
IEEE Ö. Yazıcıoğlu, “KOYUNLARDA BRUSELLOZA BAĞLI ABORTUSLARDA FÖTAL LEZYONLAR ÜZERİNDE PATOLOJİK VE İMMUNPEROKSİDAZ ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000639.
ISNAD Yazıcıoğlu, Öznur. “KOYUNLARDA BRUSELLOZA BAĞLI ABORTUSLARDA FÖTAL LEZYONLAR ÜZERİNDE PATOLOJİK VE İMMUNPEROKSİDAZ ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000639.
JAMA Yazıcıoğlu Ö. KOYUNLARDA BRUSELLOZA BAĞLI ABORTUSLARDA FÖTAL LEZYONLAR ÜZERİNDE PATOLOJİK VE İMMUNPEROKSİDAZ ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000639.
MLA Yazıcıoğlu, Öznur. “KOYUNLARDA BRUSELLOZA BAĞLI ABORTUSLARDA FÖTAL LEZYONLAR ÜZERİNDE PATOLOJİK VE İMMUNPEROKSİDAZ ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000639.
Vancouver Yazıcıoğlu Ö. KOYUNLARDA BRUSELLOZA BAĞLI ABORTUSLARDA FÖTAL LEZYONLAR ÜZERİNDE PATOLOJİK VE İMMUNPEROKSİDAZ ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(02.03).