Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000634

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İLKBAHAR GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNFERTİL SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, SİTOLOJİK , HİSTOP ATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000634

Öz

: Bu çalışmada, yaşları 9-19 arasında değişen, infertilite sorunu bulunan ve ilkbahar geçiş dönemindeki safkan Arap kısraklarında endometriumdaki değişikliklerin ultrasonogra{ık, sitolojik, histopatolojik
ve mikrobiyolojik tanı yöntemleri kullanılarak belirlenmesi amaçlandı.
Son beş yıldır düzenli yavru vermeyen 12 baş kısrak materyalolarak kullanıldı. Mikrobiyolojik muayeneler için uterustan ve klito rai sinuslardan, sitolojik muayene için uterustan swab örnekleri alındı.
Histopatolojik muayeneler için endometriumdan biyopsi örnekleri toplandı. Ayrıca, uterus ultrasonografik tanı
yöntemi ile görüntülendi.
Fertilite düşüklüğü bulunan Arap kısrakların uteruslarının ultrasonografik görüntülenmesinde /2 kısraktan 6'sında uterusta sekresyon birikimi, kistik odaklar ve purulent içerik belirlenirken diğer 6 kısrağın
uterusunda belirgin bir değişkenlik gözlenemedi. Vterustan alınan 12 swab örneğinin sadece 4 'ünden
Escheriehia eoli izole edildi. Gerek klitoral sinuslardan gerekse uterustan alınan swab örneklerinde Taylorella
equigenitalis izole edilemedi. Eseheriehia coli izole edilen 4 kısrağın 3 'ünde ultrasonograjik tanı yöntemiyle
uterusta sekresyon ve kistik odaklara rastlanıldl. Çalışmada, mikrobiyolojik ve sitolojik bulgular arasında etkin
bir pozitif ilişki belirlenemedi. Kenney ve Doig 'e(/9) göre sıniflandlrllan /2 endometrial biyopsi örneğindeki
histopatolojik lezyonlarm dağılımı, kategori ilA (4 örnek, %33.3 oranında), kategori IlB (5 örnek, %4/.6 oranında) ve kategori III (3 örnek, %25.1 oranında) olarak değerlendirildi. Çalışmada, endometrial biyopsi bulguları ile mikrobiyolojik, sitolojik ve ultrasonografik bulgular arasında zayıf bir ilişki gözlendi.
Sonuç olarak; bu çalışmada kısrakların yavru verim kapasitelerini düşüren endometriumdaki patolojik
değişim/erin yorumlanmasında, ultrasonogra{ık, sitolojik, mikrobiyolojik ve histopatolojik muayenelerin etkin
bir roloynadığı saptanmıştır. Ancakfertilite durumunun ve patolojik değişimlerin prognozunun belirlenmesinde, uygulanacak tedavi sonrası ikinci biyopsinin yapılması gerektiği kanısına varılmıştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıfat Vural

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Vural, R. (1997). İLKBAHAR GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNFERTİL SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, SİTOLOJİK , HİSTOP ATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000634
AMA Vural R. İLKBAHAR GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNFERTİL SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, SİTOLOJİK , HİSTOP ATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000634
Chicago Vural, Rıfat. “İLKBAHAR GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNFERTİL SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, SİTOLOJİK , HİSTOP ATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000634.
EndNote Vural R (01 Ocak 1997) İLKBAHAR GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNFERTİL SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, SİTOLOJİK , HİSTOP ATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 02.03
IEEE R. Vural, “İLKBAHAR GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNFERTİL SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, SİTOLOJİK , HİSTOP ATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000634.
ISNAD Vural, Rıfat. “İLKBAHAR GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNFERTİL SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, SİTOLOJİK , HİSTOP ATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000634.
JAMA Vural R. İLKBAHAR GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNFERTİL SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, SİTOLOJİK , HİSTOP ATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000634.
MLA Vural, Rıfat. “İLKBAHAR GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNFERTİL SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, SİTOLOJİK , HİSTOP ATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000634.
Vancouver Vural R. İLKBAHAR GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNFERTİL SAFKAN ARAP KISRAKLARDA ENDOMETRİUMUN ULTRASONOGRAFİK, SİTOLOJİK , HİSTOP ATOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(02.03).