Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000641

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NORMAL VE İNFERTİLİTE SORUNLU SAFKAN ARAP KISRAKLARDA GENİTAL ORGANLARIN AEROBİK VE MİKROAEROFİLİK BAKTERİYEL FLORALARININ İNCELENMESİ

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000641

Öz

Bu çalışmada, Saf Kan Arap kısrağı yetiştiriciliği yapılan iki işletmede fertil ve fertilite düşüklüğü sorunu bulunan kısrakların literus ve kliroral sinuslarından alınan swab örneklerinden izole edilen etkenler
karşılaştlrlldı.
İşletme A ve İşletme B 'e ait toplam 46 adet kısrak fertilite sorunu bulunup hulun mamasına göre kendi
işletmelerinde alt gruplara ayrı/dı. İşletme A (n=20), fertilite düşüklüğü bulunan kısrak/ar (n= 8) ve fertilite
düşüklüğü bulunmayan kısraklar (n= 12); İşletme B (n= 26) , fertilite düşüklüğü sorunu hulunan kısraklar(n=lO) ve fertilite düşüklüğü sorunu bulunmayan kısraklar (n= 16) olarak gruplandınldı. Çiftleşme mevsimine geçiş döneminde herhir kısrağın k/itorisinin 3 ayrı sinusundan ve korumalı swablar yardımı ile uterustan
örnekler alındı. Swab örnekleri, aerobik ve mikroaerofilik etkenler yönünden değerlendirmesi amacı ile bakteriyoloji lahoratuvarına gönderildi.
İşletme A ve B 'de fertilite düşüklüğü sorunu bulunan kısrak/ardan alınan klitoris örneklerindeaynı oranda ( %50), nospesifik patojen mikroorganizma elde edildi (Eseheriehia eoli, Staphylocoeeus aureus, Proteus
.Ipp., {3-haemolytie streptococcus). Sorunlu kısraklarda, işletme A 'da haskın nompesifik mikroorganizma,
Eseheriehia eoli, olarak. belirlenirken,: işletme B'de {3-hemotitik streptocoecus spp. ve a-hemotitik
streptocoecus - {3-hemolitik streproeoecus-Escherichia eoli miks kültürü baskın olarak gözlendi. Her iki işletmede fertilite düşüklüğü sorunu hulunmayan kısraklarda patojenik olmayan a-hemolitik streptoeoeeus 'un saf kültürleri haskın mikroorganizma olarak belirlendi. Yalnız işletme B 'de 2 kısrakta uterusta Eseheriehia coli izole
edilirken; gerek İşletme A gerekse İşletme B' de Taylorella equigeniralis izole ediiemedi. Izole edi/en etkenlerin
kliroral sinuslara dağılımı ile kısrağın yaşı arasında helirgin hirfarklılık gözlenemedi.
Sonuç olarak; bu çalışma bulguları, çijtleşme mevsimi öncesi, enfeksiyonlara bağlı fertilite düşüklüğü
sorunu bulunan kısrakların belirlenmesinde diğer klinik muayene yöntemleri ile birlikte klitoral sinuslardan
alınan swah örneklerinin de kullanılabileceğini gösterdi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıfat Vural

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Vural, R. (1997). NORMAL VE İNFERTİLİTE SORUNLU SAFKAN ARAP KISRAKLARDA GENİTAL ORGANLARIN AEROBİK VE MİKROAEROFİLİK BAKTERİYEL FLORALARININ İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000641
AMA Vural R. NORMAL VE İNFERTİLİTE SORUNLU SAFKAN ARAP KISRAKLARDA GENİTAL ORGANLARIN AEROBİK VE MİKROAEROFİLİK BAKTERİYEL FLORALARININ İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000641
Chicago Vural, Rıfat. “NORMAL VE İNFERTİLİTE SORUNLU SAFKAN ARAP KISRAKLARDA GENİTAL ORGANLARIN AEROBİK VE MİKROAEROFİLİK BAKTERİYEL FLORALARININ İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000641.
EndNote Vural R (01 Ocak 1997) NORMAL VE İNFERTİLİTE SORUNLU SAFKAN ARAP KISRAKLARDA GENİTAL ORGANLARIN AEROBİK VE MİKROAEROFİLİK BAKTERİYEL FLORALARININ İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 02.03
IEEE R. Vural, “NORMAL VE İNFERTİLİTE SORUNLU SAFKAN ARAP KISRAKLARDA GENİTAL ORGANLARIN AEROBİK VE MİKROAEROFİLİK BAKTERİYEL FLORALARININ İNCELENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000641.
ISNAD Vural, Rıfat. “NORMAL VE İNFERTİLİTE SORUNLU SAFKAN ARAP KISRAKLARDA GENİTAL ORGANLARIN AEROBİK VE MİKROAEROFİLİK BAKTERİYEL FLORALARININ İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000641.
JAMA Vural R. NORMAL VE İNFERTİLİTE SORUNLU SAFKAN ARAP KISRAKLARDA GENİTAL ORGANLARIN AEROBİK VE MİKROAEROFİLİK BAKTERİYEL FLORALARININ İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000641.
MLA Vural, Rıfat. “NORMAL VE İNFERTİLİTE SORUNLU SAFKAN ARAP KISRAKLARDA GENİTAL ORGANLARIN AEROBİK VE MİKROAEROFİLİK BAKTERİYEL FLORALARININ İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000641.
Vancouver Vural R. NORMAL VE İNFERTİLİTE SORUNLU SAFKAN ARAP KISRAKLARDA GENİTAL ORGANLARIN AEROBİK VE MİKROAEROFİLİK BAKTERİYEL FLORALARININ İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(02.03).