Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000640

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİS OLGULARINDA KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000640

Öz

Çalişmada /990-/996 yılları arasmda A.Ü. VeterinerFakültesi iç Hastaltkıarı Kliniğine getirilen
Dirojilaria immitis ile enfekte, yaşları 8 ay - 7 yıl arasmda değişen 12 adet köpek kullanıldı. Ayrıca LO adet
sağltk/ı erişkin köpek kontrol grubunu oluşturdu. Hasta hayvanların klinik muayenelerinde dört köpekte belirgin sistolik trikiispital kapak üfürümü, solunum giiçlüğü, assites ve çabuk yorulma tespit edildi. Diğer köpeklerde ise sürekli solunum güçlüğü ve zayiflama dikkati çekti. Enfekte köpeklerin venöz kan gazlan analizinde ortalama HC(Jı (2 J,84 mmolll) ve baz durumu (BD -
3,06 1/1Inolll)değerlerinde kontrol grubuna göre önemli (p%5) ve şiddetli derecede (>%25) zarara u,ğradığı tespit edildi.
Dirofi/ariasisli köpeklerin idrar muayenelerinde kontrol hayvanlanna göre kayda değer (5+)
proteinu ri dikkati çekti.
Enfekte köpeklerin dördünde sağ kalp ve karaciğer yetmezliğinden kaynaklanan assİtesİn sitolojik incelenmesinde mezatelial hücre, nötrofil granulosit ve bazofil granulosit belirlendi. Abdominal sıvımn transudat
olduğu, protein düzeyinin %2, J i g 'a, glikoz miktarınll1 %182 mg 'a kadar yükseldiği, üç köpekte sıvı pH 's111111
asit, birinde alkali özellik taşıdığı belirlendi Bu köpeklerden ölen iki tanesinin otopsisi sonucunda akciğer,
böhrek ve karaciğerdeki venöz damarlar içinde mikro./ilarialara, sağ kalp ventrikülünde ve arteria pulmonaliste
8-11 adet olgun Dirofilaria immitis 'e rastlandı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Şahal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Şahal, M. (1997). KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİS OLGULARINDA KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000640
AMA Şahal M. KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİS OLGULARINDA KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000640
Chicago Şahal, Mehmet. “KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİS OLGULARINDA KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000640.
EndNote Şahal M (01 Ocak 1997) KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİS OLGULARINDA KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 02.03
IEEE M. Şahal, “KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİS OLGULARINDA KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000640.
ISNAD Şahal, Mehmet. “KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİS OLGULARINDA KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000640.
JAMA Şahal M. KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİS OLGULARINDA KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000640.
MLA Şahal, Mehmet. “KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİS OLGULARINDA KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000640.
Vancouver Şahal M. KÖPEKLERDEKİ DİROFİLARİASİS OLGULARINDA KAN, İDRAR VE ABDOMİNAL SIVIDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(02.03).