Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000642

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SEKSÜEL SİKLUSUN FARKLI DÖNEMLERİNDE FARE UTERUSUNDA BULUNAN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000642

Öz

Bu araştırma, albino farelerin uterusunda mast hücresi dağılımının belirlenmesi ve farklı
te.ıpit sıvılarrnın mast hücrelerinin boyanma özelliklerine etkisinin araştırılması amacıyla gerçekleştirildi. Araştırmada 13 adet östrüs ve 12 adet diöstrüs dönemlerinde olan 25 adet fare kulla111ldl.Hayvanlar servikal dislokasyon yöntemi ile öldürüldükten hemen sonra, uterusları çıkarılıp sağ ve sol
kornularmdan alman doku örnekleri nötr tamponluformalin (NBF) ve izotonikformaldehit asetik asit
(IFAA) solu.ıyonlarmda tespit edildi. Mast hücrelerinin demOlıstrasyonu için, toluidin blue (TB) ve
alcian bluel safranin O (AB/SO) boya metotları uygulandı. Fare uterusunda endometriyuma göre miyometriyumda mast hücresi sayısmm baskm olduğu gözlendi. TB boyama açısmdan aldehit
blokajmm oluşmadığı te.\pit edildi. AB/SO boyamada ise AB (+) materyalin formaldehit te!)pitine
duyarlı, SO (+) ve AB/SO (+) materyalin formaldehit te!)pitine dirençli olduğuna karar verildi.
Endometriyumda östrüs döneminde mast hücresi sayısmm daha fazla olduğu fakat miyometriyumda
ösırüs ve diöslrüs dönemleri arasmdafarklrlrğm olmadığı belirlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ülker Eren

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Eren, Ü. (1997). SEKSÜEL SİKLUSUN FARKLI DÖNEMLERİNDE FARE UTERUSUNDA BULUNAN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000642
AMA Eren Ü. SEKSÜEL SİKLUSUN FARKLI DÖNEMLERİNDE FARE UTERUSUNDA BULUNAN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000642
Chicago Eren, Ülker. “SEKSÜEL SİKLUSUN FARKLI DÖNEMLERİNDE FARE UTERUSUNDA BULUNAN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000642.
EndNote Eren Ü (01 Ocak 1997) SEKSÜEL SİKLUSUN FARKLI DÖNEMLERİNDE FARE UTERUSUNDA BULUNAN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 02.03
IEEE Ü. Eren, “SEKSÜEL SİKLUSUN FARKLI DÖNEMLERİNDE FARE UTERUSUNDA BULUNAN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000642.
ISNAD Eren, Ülker. “SEKSÜEL SİKLUSUN FARKLI DÖNEMLERİNDE FARE UTERUSUNDA BULUNAN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000642.
JAMA Eren Ü. SEKSÜEL SİKLUSUN FARKLI DÖNEMLERİNDE FARE UTERUSUNDA BULUNAN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000642.
MLA Eren, Ülker. “SEKSÜEL SİKLUSUN FARKLI DÖNEMLERİNDE FARE UTERUSUNDA BULUNAN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000642.
Vancouver Eren Ü. SEKSÜEL SİKLUSUN FARKLI DÖNEMLERİNDE FARE UTERUSUNDA BULUNAN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNDE HİSTOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(02.03).