Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000626

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BROİLER SÜRÜLERİNDE CİNSİYETE GÖRE AYRI BÜYÜTMENİN VE ERKEN DÖNEMDE KISA SÜRELİ YEM KISITLAMASININ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000626

Öz

Bu çalışma broiler sürülerinde cinsiyetin ve erken dönemde kısıtlı yemleme programmm hazı
verim ve immunolo/ik özellikler üzerine olan etkilerini araştırmak amacı ile hazırlanmıştır. Araştırma iki tekrarlı
olarak ve her tekrarda 2256 civciiı olmak üzere toplam 4512 civciv üzerinde yapllllllştır. Araşıırmada serhest ve
kısıtlı yemleme gruplari (SYG ve KYG) ve her grupta erkek, dişi ve kartşık olmak üzere toplam alfl grup
bulunmaktadır. ltmcı hafta sonunda SYC'da canlı ağırlık ortalamaları sırası ile 2194,25; 1920,75 ve 1972,75 g;
KYC 'da ise 1991,12; /770,25 ve 1951,75 g olarak bulunmuştur. Broi/er başına yem tüketimi; 4143,58; 3825,32,
3925,74 ve 3604,25; 3411,78; 3593,60 g Yemden yararlanma değerleri 1,88; 1,99, 1,99 ve 1,81, 1,93; 1,84
olarak bulunmuştur. En fazla canlı ağırlık ortalaması ve en iyi yemden yararlanma değerleri erkek gruplarında
gözlenmiştir. KYC 'da yem tüketimi ve yemden yararlanma değerleri SYC 'na göre daha iyi hulunmuştur
Incelenen gruplardaki yaşama gücü değerleri sırası ile, 91,87; 91,20; 91,56 ve 93,82; 93,83; 93.81 olarak
hesaplanmıştır. KYC 'da yaşama gücü değerleri daha yühek olarak bulunmuştur. Karın yağı miktarı 28,25;
25,45; 26,55 ve 15,77, 15,77; /7,87 g olarak bulunmuştur.
Newcastle Hastalığına karşı helirlenen aşı öncesi (maternal bağışıklık) ve aşı sonrası kandaki antikor
düzeyleri için gruplar arası farklılıklar önemli hulunmamıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar erkek ve dişı
broilerlerin ayrı büyütülmelerinin hazı verim özellikleri üzerine olumlu etkisi olduğu ve yetiştirmede bazı
avantajlar sağladığı gözlenmiştir. Erken yaşta kısıtlı yemleme programı uygulanmasınm yemden yararlanma.
yaşama gücü ve karın yağı miktarı gibi bazı verim özellikleri üzerine olumlu etki yaptığı ve üreticilere
önerilmesinin mümkün olabileceği gözlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatih Atasoy

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Atasoy, F. (1997). BROİLER SÜRÜLERİNDE CİNSİYETE GÖRE AYRI BÜYÜTMENİN VE ERKEN DÖNEMDE KISA SÜRELİ YEM KISITLAMASININ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000626
AMA Atasoy F. BROİLER SÜRÜLERİNDE CİNSİYETE GÖRE AYRI BÜYÜTMENİN VE ERKEN DÖNEMDE KISA SÜRELİ YEM KISITLAMASININ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000626
Chicago Atasoy, Fatih. “BROİLER SÜRÜLERİNDE CİNSİYETE GÖRE AYRI BÜYÜTMENİN VE ERKEN DÖNEMDE KISA SÜRELİ YEM KISITLAMASININ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000626.
EndNote Atasoy F (01 Ocak 1997) BROİLER SÜRÜLERİNDE CİNSİYETE GÖRE AYRI BÜYÜTMENİN VE ERKEN DÖNEMDE KISA SÜRELİ YEM KISITLAMASININ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 02.03
IEEE F. Atasoy, “BROİLER SÜRÜLERİNDE CİNSİYETE GÖRE AYRI BÜYÜTMENİN VE ERKEN DÖNEMDE KISA SÜRELİ YEM KISITLAMASININ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000626.
ISNAD Atasoy, Fatih. “BROİLER SÜRÜLERİNDE CİNSİYETE GÖRE AYRI BÜYÜTMENİN VE ERKEN DÖNEMDE KISA SÜRELİ YEM KISITLAMASININ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/02.03 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000626.
JAMA Atasoy F. BROİLER SÜRÜLERİNDE CİNSİYETE GÖRE AYRI BÜYÜTMENİN VE ERKEN DÖNEMDE KISA SÜRELİ YEM KISITLAMASININ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000626.
MLA Atasoy, Fatih. “BROİLER SÜRÜLERİNDE CİNSİYETE GÖRE AYRI BÜYÜTMENİN VE ERKEN DÖNEMDE KISA SÜRELİ YEM KISITLAMASININ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 02.03, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000626.
Vancouver Atasoy F. BROİLER SÜRÜLERİNDE CİNSİYETE GÖRE AYRI BÜYÜTMENİN VE ERKEN DÖNEMDE KISA SÜRELİ YEM KISITLAMASININ VERİM ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(02.03).