Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000606

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ARPA İLE BESLEMENİN TAYLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000606

Öz

Bu çalişma. 1 yaşli tayları arpa ile beslemenin bazı kan parametrelerine etkilerini
incelemek amacıyla yaptlmıştır.
Araşttriııa her biri 10 erkek ve lO dişi taydan oluşan ve konsantre yem verilen bir kontrol
grubu ile arpa verilen bir deneme grubu olmak üzere iki grup halinde yürütülmüştür. Araştırma 15
günlük aliştırma dönemi ile 45 gün süren deneme döneminden oluşmuştur.
Tayları arpa ile beslemenin. kan serum u albumin , glikoz, üre, trigliserid. ALP.demir ve çinko
değerleri üzerine herhangi hir etkisinin olmadığı .buna karştn , total protein (P

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İsmail Bayram

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Bayram, İ. (1998). ARPA İLE BESLEMENİN TAYLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000606
AMA Bayram İ. ARPA İLE BESLEMENİN TAYLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000606
Chicago Bayram, İsmail. “ARPA İLE BESLEMENİN TAYLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 01 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000606.
EndNote Bayram İ (01 Ocak 1998) ARPA İLE BESLEMENİN TAYLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE İ. Bayram, “ARPA İLE BESLEMENİN TAYLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000606.
ISNAD Bayram, İsmail. “ARPA İLE BESLEMENİN TAYLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000606.
JAMA Bayram İ. ARPA İLE BESLEMENİN TAYLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000606.
MLA Bayram, İsmail. “ARPA İLE BESLEMENİN TAYLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000606.
Vancouver Bayram İ. ARPA İLE BESLEMENİN TAYLARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).