Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000610

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÇANKIRI YÖRESİNDE BAZI KOYUN VE KEÇİ SÜRÜLERİNDE BABESİOSİS VE THEİLERİOSİS ETKENLERİNİN MİKROSKOBİK KAN MUAYENESİYLE ARAŞTIRILMASI

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000610

Öz

Bu çalışma, Çankm yöresinde Temmuz ve Ekim /996 'da. 128'i koyun ve 66 'SI Ankara
keçisi olmak üzere toplam /94 küçük ruminant üzerinde yapılmıştır. Çalışma süresince koyun ve
keçilerin kulak uçlarından perifer kan fmtileri hazırlanmış ve ay11lzamanda üzerlerindeki mevcut
keneler toplanmıştır. Perifer kandan hazırlanan j'rotiler metil alkolde tespit edildikten sonra %5'lik
Giemsa boya solü!Jyonu ile boyanmış ve mikroskopta incelenmiştir. Muayenesi yapılan 128 koyunun
23'ünde (%/7.96) ve 66 keçinin 6'sında (%9.09) Theileria spp; /28 koyunun 35'inde (%27.35) ve 66
keçinin 8'iııde (%/2./2) B.ovis te.\pit edilmiştir. Ayrıca koyunların 4'ünde (%3.12), keçilerin 2'sinde
(%3.03) Theileria spp ve Babesia avi.\' mih olarak saptanmıştır. Toplam 194 küçük ruminantın
35'iııde (%/8.04) Theileria spp, 49'unda da (%25.25) B.ovis tespit edilmiştir. Parazit saptanan koyun
ve keçileriıı hiç birisinde klinik babesiosis ve theileriosis 'e tesadüf edilememiştir. Koyun ve keçi/erin
üzeriilden toplaııan ergin keneler Rhipicephalus bursa, R.turanicus, Hyalomma marRinatum,
Haemophysalis parva, Hae.suleata, Hae.punctata, Dermacentor niveus olarak, doymuş ıı)'mpler ise
Rhipieephalus spp olarak teşhis edilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdullah İnci

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA İnci, A. (1998). ÇANKIRI YÖRESİNDE BAZI KOYUN VE KEÇİ SÜRÜLERİNDE BABESİOSİS VE THEİLERİOSİS ETKENLERİNİN MİKROSKOBİK KAN MUAYENESİYLE ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000610
AMA İnci A. ÇANKIRI YÖRESİNDE BAZI KOYUN VE KEÇİ SÜRÜLERİNDE BABESİOSİS VE THEİLERİOSİS ETKENLERİNİN MİKROSKOBİK KAN MUAYENESİYLE ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000610
Chicago İnci, Abdullah. “ÇANKIRI YÖRESİNDE BAZI KOYUN VE KEÇİ SÜRÜLERİNDE BABESİOSİS VE THEİLERİOSİS ETKENLERİNİN MİKROSKOBİK KAN MUAYENESİYLE ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 01 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000610.
EndNote İnci A (01 Ocak 1998) ÇANKIRI YÖRESİNDE BAZI KOYUN VE KEÇİ SÜRÜLERİNDE BABESİOSİS VE THEİLERİOSİS ETKENLERİNİN MİKROSKOBİK KAN MUAYENESİYLE ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE A. İnci, “ÇANKIRI YÖRESİNDE BAZI KOYUN VE KEÇİ SÜRÜLERİNDE BABESİOSİS VE THEİLERİOSİS ETKENLERİNİN MİKROSKOBİK KAN MUAYENESİYLE ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000610.
ISNAD İnci, Abdullah. “ÇANKIRI YÖRESİNDE BAZI KOYUN VE KEÇİ SÜRÜLERİNDE BABESİOSİS VE THEİLERİOSİS ETKENLERİNİN MİKROSKOBİK KAN MUAYENESİYLE ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000610.
JAMA İnci A. ÇANKIRI YÖRESİNDE BAZI KOYUN VE KEÇİ SÜRÜLERİNDE BABESİOSİS VE THEİLERİOSİS ETKENLERİNİN MİKROSKOBİK KAN MUAYENESİYLE ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000610.
MLA İnci, Abdullah. “ÇANKIRI YÖRESİNDE BAZI KOYUN VE KEÇİ SÜRÜLERİNDE BABESİOSİS VE THEİLERİOSİS ETKENLERİNİN MİKROSKOBİK KAN MUAYENESİYLE ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000610.
Vancouver İnci A. ÇANKIRI YÖRESİNDE BAZI KOYUN VE KEÇİ SÜRÜLERİNDE BABESİOSİS VE THEİLERİOSİS ETKENLERİNİN MİKROSKOBİK KAN MUAYENESİYLE ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).