Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000590

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ENZİM İÇERİKLİ ALTLIK (KOPROS) İLE PRİDOKSİN VE İNOSİTOL İÇERİKLİ İÇME SUYU (ZOI) KATKISININ BROYLERLERİN BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000590

Öz

Bu araştırma broylerlerde altlık materyaline katılan enzim içerikli KOPROS ile içme
su/arına ilave edilen pridok.sin ve inositol içerikli 20J'nin büyüme performansı üzerine olan etkisini
araştırmak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca altlığın bakteri ve mantar sayısı yönünden mikrobiyolojik
ll1Uayenesiyapılmıştlr.
Araştırmada 160 adet günlük Ross PM.! broyler eiveiv kullanılmıştır. Her biri 40 adet
civcivden oluşan I kontrol, 3 deneme olmak üzere toplam 4 grup halinde düzenlenmiştir. Araştırma 6
hafta sürmüştür.
Araştırma sonunda canlı ağırlık bakımından istatistiki açıdan önemli fark bulunmamıştır. Altı
haftalık araştırma süresince kontrol,I, 2 ve 3. gruplarda canlı ağırlıklar sırasıyla 2201.66,2182.23,
2127.17 ve 2210.00 g olarak saptanmıştır. Araştırma süresince hir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen
yem miktarları sırasıyla 1.74, 1.74, 1.76 ve 1.71 kg olarak bulunmuştur.
Altlığın hakteri ve mantar sayısı yönünden yapılan mikrobiyolojik muayenesinde mantar
sayısı hakımmdan fark hulunamazken, hakteri sayılarında kısmi hir azalma olmuştur

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Ergün

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Ergün, A. (1998). ENZİM İÇERİKLİ ALTLIK (KOPROS) İLE PRİDOKSİN VE İNOSİTOL İÇERİKLİ İÇME SUYU (ZOI) KATKISININ BROYLERLERİN BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000590
AMA Ergün A. ENZİM İÇERİKLİ ALTLIK (KOPROS) İLE PRİDOKSİN VE İNOSİTOL İÇERİKLİ İÇME SUYU (ZOI) KATKISININ BROYLERLERİN BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000590
Chicago Ergün, Ahmet. “ENZİM İÇERİKLİ ALTLIK (KOPROS) İLE PRİDOKSİN VE İNOSİTOL İÇERİKLİ İÇME SUYU (ZOI) KATKISININ BROYLERLERİN BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000590.
EndNote Ergün A (01 Ocak 1998) ENZİM İÇERİKLİ ALTLIK (KOPROS) İLE PRİDOKSİN VE İNOSİTOL İÇERİKLİ İÇME SUYU (ZOI) KATKISININ BROYLERLERİN BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 02.03
IEEE A. Ergün, “ENZİM İÇERİKLİ ALTLIK (KOPROS) İLE PRİDOKSİN VE İNOSİTOL İÇERİKLİ İÇME SUYU (ZOI) KATKISININ BROYLERLERİN BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000590.
ISNAD Ergün, Ahmet. “ENZİM İÇERİKLİ ALTLIK (KOPROS) İLE PRİDOKSİN VE İNOSİTOL İÇERİKLİ İÇME SUYU (ZOI) KATKISININ BROYLERLERİN BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000590.
JAMA Ergün A. ENZİM İÇERİKLİ ALTLIK (KOPROS) İLE PRİDOKSİN VE İNOSİTOL İÇERİKLİ İÇME SUYU (ZOI) KATKISININ BROYLERLERİN BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000590.
MLA Ergün, Ahmet. “ENZİM İÇERİKLİ ALTLIK (KOPROS) İLE PRİDOKSİN VE İNOSİTOL İÇERİKLİ İÇME SUYU (ZOI) KATKISININ BROYLERLERİN BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000590.
Vancouver Ergün A. ENZİM İÇERİKLİ ALTLIK (KOPROS) İLE PRİDOKSİN VE İNOSİTOL İÇERİKLİ İÇME SUYU (ZOI) KATKISININ BROYLERLERİN BÜYÜME PERFORMANSINA ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(02.03).