Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000586

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEİLERİA ANNULATA (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000586

Öz

Bu çalışmada Ha.anatolicum, Ha.excavatum ve Hdetritum'un, deneyselolarak 28°C
ısı ve % 85 nisbi nem altında, değişik gelişme safhalarına ait gelişme süreleri saptanmış ve Theiferia
aııııufata ile ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere bu türlerin her birinden birer koloni yetiştirilmiştir.
Kolonİ teşkili için bu türlerin larva, nimf ve olgunları tavşanlar üzerinde beslenmiş ve
tavşanların, Ha.anatoficum ve Ha.excavatum türlerinin nimf ve olgunlarının beslenmesi için uygun,
ancak larva beslenip aç nimf elde edilmesi için uygun olmadığı, Hdetritum'un (Ege yöresinden
sahadan elde edilen örnek) bütün safhaları için tavşanların uygun konak olduğu sonucuna varılmıştır.
İnkübatörde 28°C ısı ve % 85 nisbi nem ortamında tam gelişme süresinin, Ha.anatoficum için
134 (ı 03- ı65), Ha.excavatum için 139 (98- i79), Hdetritum için ı 26 (88- ı 63) gün olduğu ortaya
konmuştur.
Düşük dereceli ( i8°C ısı ve % 85 nisbi nem) inkübatörde aç larvaların yaklaşık 6 ay, aç
nimflerİn 4 ay ve aç olgunların ıo ay aktivitelerini kaybetmeden canlı kaldıkları belirlenmiştir.
Yukarda belirtilen sıcaklık ve nemde bu kene türlerinin preovipozisyon (yumurtlama öncesi),
ovipozisyon (yumurtlama), inkübasyon (yumurtadan larva çıkma) larvaların aktivite kazanma, doyma,
gömlek değiştirme, nimflerin aktivite kazanma, doyma, gömlek değiştirme, olgunların aktivite
kazanma ve dişilerin doyma süreleri gün olarak saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

F. Sayın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Sayın, F. (1998). ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEİLERİA ANNULATA (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000586
AMA Sayın F. ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEİLERİA ANNULATA (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000586
Chicago Sayın, F. “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEİLERİA ANNULATA (Dschunkowsky Ve Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000586.
EndNote Sayın F (01 Ocak 1998) ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEİLERİA ANNULATA (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 02.03
IEEE F. Sayın, “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEİLERİA ANNULATA (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000586.
ISNAD Sayın, F. “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEİLERİA ANNULATA (Dschunkowsky Ve Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000586.
JAMA Sayın F. ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEİLERİA ANNULATA (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000586.
MLA Sayın, F. “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEİLERİA ANNULATA (Dschunkowsky Ve Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000586.
Vancouver Sayın F. ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEİLERİA ANNULATA (Dschunkowsky ve Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(02.03).