Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000593

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

FARELERDE KAFEİN'İN ENROFLOKSASİN'İN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000593

Öz

Bu çalışmanın amacı kafein'in enrofloksasin'in farmakokinetiği üzerine bir değişiklik
yapıp yapmayacağını belirlemektir. Bunun için yaklaşık 2.5 aylık ve 24-27 g ağırlığında toplam 264 -
adet sağlıklı, erkek, İngiliz ırkı, beyaz fare kullanıldı. Fareler rastgele seçilerek her grupta ı32 adet
olacak şekilde 2 gruba bölündü. Birinci gruba sadece 2.5 mg/kg dozda emofloksasin ve ikinci gruba
önce 10 mg/kg kafein ve yarım saat sonra da 2.5 mg/kg dozda emofloksasin deri altı yolla bir defada
uygulandı. Enrofloksasin uygulamasını takiben v.ı, Yı, ı, iYı, 2, 3, 4, 6, 8, ı2 ve 24 saat sonra her
seferinde her gruptan ı2 adet farenin önce kalbinden 0.5 ml kan alındı ve daha sonra eterle ötanazi
edilerek karaciğer, böbrek, akciğer ve kas dokuları ayrıldı. Dokularda ekstraksiyon işleminden sonra
serum ve doku enrofloksasin derişimi agar jel diflizyon metoduyla belirlendi. Enrofloksasin' in zamana
bağlı olarak değişimini gösteren maksimum derişim (Cmaks),maksimum derişime ulaşmak için geçen
zaman (Tmaks),emilme hız sabitesi (ka), atılma hız sabitesi (ke), atılma yarı ömrü (tl12)ve eğri altındaki
alan (EAAo_~) gibi farmakokinetik parametreler hesaplandı. Gerek i'inci grupta ve gerekse 2'nci
grupta belirlenen bu farmakokinetik parametreler arasında önemli bir fark görülmemiştir. Böylece
kafein'in, enrofloksasin'in farmakokinetiği üzerine önemli bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayhan Filazi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Filazi, A. (1998). FARELERDE KAFEİN’İN ENROFLOKSASİN’İN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000593
AMA Filazi A. FARELERDE KAFEİN’İN ENROFLOKSASİN’İN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000593
Chicago Filazi, Ayhan. “FARELERDE KAFEİN’İN ENROFLOKSASİN’İN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000593.
EndNote Filazi A (01 Ocak 1998) FARELERDE KAFEİN’İN ENROFLOKSASİN’İN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 02.03
IEEE A. Filazi, “FARELERDE KAFEİN’İN ENROFLOKSASİN’İN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000593.
ISNAD Filazi, Ayhan. “FARELERDE KAFEİN’İN ENROFLOKSASİN’İN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000593.
JAMA Filazi A. FARELERDE KAFEİN’İN ENROFLOKSASİN’İN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000593.
MLA Filazi, Ayhan. “FARELERDE KAFEİN’İN ENROFLOKSASİN’İN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000593.
Vancouver Filazi A. FARELERDE KAFEİN’İN ENROFLOKSASİN’İN FARMAKOKİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(02.03).