Olgu Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000595

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KAN VE SÜT SERUMLARINDA IBR-IPV ANTİKORLARlNIN NÖTRALİZASYON TESTİ İLE SAPTANMASI VE SÜT ÖRNEKLERİNDEN VİRUS İZOLASYONU

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000595

Öz

Bu araştırmada, Türkiye'nin değişik bölgelerinde kamu ve özel sektöre ait iO adet
kapalı süt sığıreılığı işletmesinde bulunan sağlıklı görünümlü ve IBR-IPV semptomları gösteren 390
adet ve mastitisli 96 adet olmak üzere toplam 486 adet inekten ayrı ayrı kan ve süt örneği alınarak,
mikronötralizasyon testiyle kan ve süt serumlarında BHV 1 antikorlarının varlığı ve enfeksiyonun
teşhisinde süt serumu örneklerinin kan serumu örneklerine alternatif materyalolarak
ku Ilaan ılabi lirl iği araştırı Imıştır.
Araştırmanın sonunda test edilen 486 adet kan serumu örneğinden 359 (%74) adedi, süt
serumu örneğinin 209 (% 43) adedi BHV 1 antikorları yönünden pozitif bulunmuştur. BHV 1
antikorları yönünden her iki örneğin de pozitif bulunduğu hayvan sayısı 209 (% 43) olarak tespit
edilmiştir.
Bu araştırmada ayrıca süt örneklerinin IBR-IPV enfeksiyonunun epidemiyolojisindeki rolünün
araştırılmasına yönelik olarak mastitisli ineklerden alınan 96 adet süt örneğinin bir adedinden virus
izolasyonu gerçekleştirilmiş, SN ve EM sonuçlarına göre BHV i olarak identifiye edilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Seval Bilge

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Bilge, S. (1998). KAN VE SÜT SERUMLARINDA IBR-IPV ANTİKORLARlNIN NÖTRALİZASYON TESTİ İLE SAPTANMASI VE SÜT ÖRNEKLERİNDEN VİRUS İZOLASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000595
AMA Bilge S. KAN VE SÜT SERUMLARINDA IBR-IPV ANTİKORLARlNIN NÖTRALİZASYON TESTİ İLE SAPTANMASI VE SÜT ÖRNEKLERİNDEN VİRUS İZOLASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000595
Chicago Bilge, Seval. “KAN VE SÜT SERUMLARINDA IBR-IPV ANTİKORLARlNIN NÖTRALİZASYON TESTİ İLE SAPTANMASI VE SÜT ÖRNEKLERİNDEN VİRUS İZOLASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000595.
EndNote Bilge S (01 Ocak 1998) KAN VE SÜT SERUMLARINDA IBR-IPV ANTİKORLARlNIN NÖTRALİZASYON TESTİ İLE SAPTANMASI VE SÜT ÖRNEKLERİNDEN VİRUS İZOLASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 02.03
IEEE S. Bilge, “KAN VE SÜT SERUMLARINDA IBR-IPV ANTİKORLARlNIN NÖTRALİZASYON TESTİ İLE SAPTANMASI VE SÜT ÖRNEKLERİNDEN VİRUS İZOLASYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000595.
ISNAD Bilge, Seval. “KAN VE SÜT SERUMLARINDA IBR-IPV ANTİKORLARlNIN NÖTRALİZASYON TESTİ İLE SAPTANMASI VE SÜT ÖRNEKLERİNDEN VİRUS İZOLASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000595.
JAMA Bilge S. KAN VE SÜT SERUMLARINDA IBR-IPV ANTİKORLARlNIN NÖTRALİZASYON TESTİ İLE SAPTANMASI VE SÜT ÖRNEKLERİNDEN VİRUS İZOLASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000595.
MLA Bilge, Seval. “KAN VE SÜT SERUMLARINDA IBR-IPV ANTİKORLARlNIN NÖTRALİZASYON TESTİ İLE SAPTANMASI VE SÜT ÖRNEKLERİNDEN VİRUS İZOLASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000595.
Vancouver Bilge S. KAN VE SÜT SERUMLARINDA IBR-IPV ANTİKORLARlNIN NÖTRALİZASYON TESTİ İLE SAPTANMASI VE SÜT ÖRNEKLERİNDEN VİRUS İZOLASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(02.03).