Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000599

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SAHADAN İZOLE EDİLEN BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV) İZOLATLARININ İMMUNPLAK TEST İLE BİYOTİPİK TAYİNİ

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000599

Öz

Araştırmada, dört farklı işletmede ve bir mezbahada sindirim veya solunum sistemi
enfeksiyonu semptomları gösteren sığırlar ile sindirim ve solunum sistemi enfeksiyonu
semptomlarmm görülmediği kapalı bir işletmeden örneklemeLer yapıldı. Toplam 230 adet sığırm
gaita, lökosit ve serum numuneLerinde direkt PLA testi ile BVDV antijen i, serum numunelerinde ise
NPLA testi ile BVDV spesifik antikorları araştırıldı.
Araştırmada örneklenen toplam 230 adet sığırm 3 adedinin lökosit numunesinde BVDV
antijeni tesbit edildi. Elde edilen 3 izolat, yapılan İmmunplak test sonucunda nonsitopatojen
immunplak oluşturdu ve nonsitopatojen BVDV biyotipi olarak değerlendirildi. Örneklenen 230 adet
sığırın 166 (% 72.1) adedinde farklı titrelerde BVDV spesifik antıkoru tesbit edilirken 64 adet (%
27.8) numune seronegatif olarak değerlendiriLdi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Taner Karaoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Karaoğlu, T. (1998). SAHADAN İZOLE EDİLEN BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV) İZOLATLARININ İMMUNPLAK TEST İLE BİYOTİPİK TAYİNİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000599
AMA Karaoğlu T. SAHADAN İZOLE EDİLEN BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV) İZOLATLARININ İMMUNPLAK TEST İLE BİYOTİPİK TAYİNİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000599
Chicago Karaoğlu, Taner. “SAHADAN İZOLE EDİLEN BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV) İZOLATLARININ İMMUNPLAK TEST İLE BİYOTİPİK TAYİNİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000599.
EndNote Karaoğlu T (01 Ocak 1998) SAHADAN İZOLE EDİLEN BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV) İZOLATLARININ İMMUNPLAK TEST İLE BİYOTİPİK TAYİNİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 02.03
IEEE T. Karaoğlu, “SAHADAN İZOLE EDİLEN BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV) İZOLATLARININ İMMUNPLAK TEST İLE BİYOTİPİK TAYİNİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000599.
ISNAD Karaoğlu, Taner. “SAHADAN İZOLE EDİLEN BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV) İZOLATLARININ İMMUNPLAK TEST İLE BİYOTİPİK TAYİNİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000599.
JAMA Karaoğlu T. SAHADAN İZOLE EDİLEN BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV) İZOLATLARININ İMMUNPLAK TEST İLE BİYOTİPİK TAYİNİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000599.
MLA Karaoğlu, Taner. “SAHADAN İZOLE EDİLEN BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV) İZOLATLARININ İMMUNPLAK TEST İLE BİYOTİPİK TAYİNİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000599.
Vancouver Karaoğlu T. SAHADAN İZOLE EDİLEN BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS (BVDV) İZOLATLARININ İMMUNPLAK TEST İLE BİYOTİPİK TAYİNİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(02.03).