Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000601

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ÇOKLU DİRENÇLİ SALMONELLA GALLINARUM SUŞLARINDA PLAZMİD ELİMİNASYONU

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000601

Öz

Bu çalrşmada, plazmid eliminasyonu ile Salmoneıla gallinarum suşlarında plazmide
bağlr çoklu antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi amaçlandı. İncelenen 84 S. ga/linarum
izola{lI1dan 34 'ünün (%40.5) gentamisin. neomisin, eritromisin, streptomisin, ampisilin, tetrasiklin,
{rivetrin. nalidiksik asit ve karbenisilin gibi antibiyotiklerden iki veya daha fazlasına karşı çoklu
dirençli olduklart saptandı. Çoklu dirençli bu S. gallinarum suşlarından rasgele seçilen 16 adedine
plaznıid elimina.\yonu amacıyla acridine orange (AO) ile muamele (100 pg/ml) ve yüksek ısıda
(42.5°Cj inküba.\yon işlemleri ayrt ayrt uygulandı. Yirmisekiz günlük AO ve 50 günlük ısı ile
muamele işlemleri sırasında yedi günde bir, suşların antibiyotik duyarlrlrk profilleri test edildi.
Yirmisekiz günlük AO ile muamele işlemi sonucunda suşlarm ikisinde plazmid eliminmyonu
gerçekleştirildi ve bu iki suş eritromisin ve nalidiksik aside karşı dirençliliklerini kaybetti. Yüksek
ısıda 50 günlük inkübasyon işleminde, AO ile muamele sonucunda plazmid elimina~yonu yapılan iki suş da dahilolmak üzere, sekiz suşta plazmid eliminasyonu gerçekleştirildi ve bu suşlar erilromisin,
ampisilin, nalidiksik asil ve karbenisiline karşı dirençli/iklerini kaybetti. Sonuç olarak, yüksek ısıda
uzun süreli inkübasyon yönıeminin plazmid eliminasyonunda aeridine orange yöntemine göre daha
iyi netice verdiği v~ te;ı edilen çoklu dirençli 16 S. gallinarum suşundan sekiz adedinde (% 50)
antibiyotik dirençliliğinin plazmidlere bağlı olduğu ortaya konuldu

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

M. Ömer Esendal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Esendal, M. Ö. (1998). TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ÇOKLU DİRENÇLİ SALMONELLA GALLINARUM SUŞLARINDA PLAZMİD ELİMİNASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000601
AMA Esendal MÖ. TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ÇOKLU DİRENÇLİ SALMONELLA GALLINARUM SUŞLARINDA PLAZMİD ELİMİNASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000601
Chicago Esendal, M. Ömer. “TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ÇOKLU DİRENÇLİ SALMONELLA GALLINARUM SUŞLARINDA PLAZMİD ELİMİNASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000601.
EndNote Esendal MÖ (01 Ocak 1998) TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ÇOKLU DİRENÇLİ SALMONELLA GALLINARUM SUŞLARINDA PLAZMİD ELİMİNASYONU. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 02.03
IEEE M. Ö. Esendal, “TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ÇOKLU DİRENÇLİ SALMONELLA GALLINARUM SUŞLARINDA PLAZMİD ELİMİNASYONU”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000601.
ISNAD Esendal, M. Ömer. “TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ÇOKLU DİRENÇLİ SALMONELLA GALLINARUM SUŞLARINDA PLAZMİD ELİMİNASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000601.
JAMA Esendal MÖ. TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ÇOKLU DİRENÇLİ SALMONELLA GALLINARUM SUŞLARINDA PLAZMİD ELİMİNASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000601.
MLA Esendal, M. Ömer. “TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ÇOKLU DİRENÇLİ SALMONELLA GALLINARUM SUŞLARINDA PLAZMİD ELİMİNASYONU”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000601.
Vancouver Esendal MÖ. TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ÇOKLU DİRENÇLİ SALMONELLA GALLINARUM SUŞLARINDA PLAZMİD ELİMİNASYONU. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(02.03).