Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000587

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN MEYVELİ YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESi

Yıl 1998, Cilt: 45 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000587

Öz

Bu çalışmada. Ankara'da tüketime sunulan 10'u böğürtlenli. iO'u çilekli. iO'u muzlıl.
iO'u kirazlı ve iO'u kayısıi, olmak üzere toplam 50 meyveli yoğur! örneği mikrobiyolojik yönden
analiz edildi.
Anal iz bu Igu ları çerçevesinde, yoğur! örneklerin in tümünde (% 100) koagulaz (-+-)
stafilokoklar ile B.cereus'uıı saptama sınırının «1.0xI01 kob/ml) altında olduğu tespit edilmiştir.
Buna ilaveten yoğurt kültürünü oluşturan, Sır. sativarus subsp. ıhermophilus ve L delbrueckii suh.ıp
hulgaricus genelde i0
6
_ ıOR kob/ml düzeyinde bulunmuştur. Meyveli yoğurt örneklerinde.
enterabakteri, koliform, enterokok ile maya ve kütlerin, örneklerin çoğunda saptama sınırının
« 1.0x 101 kob/ml) altında olduğu gözlenmekle beraber, enterobakteriler örneklerin Tsinde (% 14)
101
_10' kob/mL koliformlar 3 'ünde (% 6) ı0
2 _101
kob/ml, enterokoklar 4 'ünde (o/c 8) i0
1
- ıo' kob/ml.
maya ve küfler ise 7' sinde (o/c ı4) 101_101
kob/ml düzeyinde bulunmuştur
Meyveli YOğurt örneklerinde pH değerleri, böğürtlenli örneklerde 3.93 ile 4.13, çileklilerde
4.04 ile 4.21, muzluiarda 3.95 ile 4.09, kirazlılarda 4.07 ile 4.26, kayısılı örneklerde ise 3.89 ile 4.11
arasında saptanmıştır.
Sonuç olarak, ülkemizde tüketime sunulan değişik meyveli yoğurt örneklerinde koagulaz (+)
stafilokoklar ile B. cereus'un saptama sınırının «1.0x10J kob/ml) altında bulunduğu, buna ilaveten
örneklerin bazılarının düşük düzeyde, koliformlar ile maya ve küfleri içerdiği saptanmış olup, meyveli
yoğurt üretiminde gerek işletme hijyenine, gerekse üretim teknolojisine yönelik önlemlerin
alınmasıyla, uygun hijyenik kalitede üretimin mümkün olabileceği kanısına varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

U. Tansel Şireli

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1998
Yayımlandığı Sayı Yıl 1998Cilt: 45 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Şireli, U. T. (1998). ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN MEYVELİ YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000587
AMA Şireli UT. ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN MEYVELİ YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1998;45(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000587
Chicago Şireli, U. Tansel. “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN MEYVELİ YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, sy. 02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000587.
EndNote Şireli UT (01 Ocak 1998) ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN MEYVELİ YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 02.03
IEEE U. T. Şireli, “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN MEYVELİ YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000587.
ISNAD Şireli, U. Tansel. “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN MEYVELİ YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/02.03 (Ocak 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000587.
JAMA Şireli UT. ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN MEYVELİ YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000587.
MLA Şireli, U. Tansel. “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN MEYVELİ YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 45, sy. 02.03, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000587.
Vancouver Şireli UT. ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN MEYVELİ YOĞURTLARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(02.03).