Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000560

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KISRAKLARIN GENİTAL ORGANLARINDAN İZOLE EDİLEN - HEMOLİTİK STREPTOKOK'LARIN İDENTİFİKASYONU VE SEROGRUPLANDIRILMASI

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000560

Öz

Kısraklarm genital 'ılorasında bulunan C grubu {3-hemolitik
streptokoklardan S. equi subsp. woepidemicus (S. l.ooepidemicus), S. equi subsp.
equi (S. equi) ve S. dysgalaetiae subsp. equisimilis (S. equisimilis) ./inatçı patojen mikroorganizmalardır. Kısraklarda genellikle klitoral j(Jssa, vestibulum ve
vajinada bulunan bu mikroorganimwlar genital organ muayenelerinde. ~'i/ile,mıe
ve uterusUll immun yetmezliğinde akut endometritislere neden olurlar.
Bu ~.'allı\'mada safkan Arap' kısrağı yetiştiriciliği yapılan 2 işletmede fertil ve
fertitite düşükıüğü sorunu bulunan kısrakların uterus ve ktitorisinden alınan svab
ijmeklerinden Streptokoklar yönünden bakteriyolojik muayene/er yapılmış ve izole
edilen {3-hemolitik streptokoklar ko-aglutinasyon testi ile serogruplwıdlrtlmı1wr.
Bakteriyolojik muayenelerde, 46 kısrağın klitorisinden toplam 32 (% 69.6)
{3-hemotitik streptokok sUŞ'U izole edilmiı~' uterusundan ise iwlasyon
yapılam{//nlı~tır. {3-hemolitik streptokok suşlarından 30'unun (0Ie 93.R) C grubunda,
2'sinin (0Ie 62) de D grubunda yer aldığı gözlenmiştir. Yapılan biyokimyasul
testler ile 32 sU,~tan 21'i (% 65.6) S. equi subsp. zooepidemicus, 7'si (% 21.8) S.
equi subsp. equi, 2 'si (% 6.3) S. dysgalactiae subsp. equisimilis, 2 'si, (% 6.3) E.
/(ıecalis olarak identi/iye edilmiştir.
Sonuç olarak, kısrakların döl verimini etkileyen mikroorganizmalardan
{3-hemolitik streptokokların identi/iye edilmesi, inl'ekte kısrakların ~'i/ileşme
mevsimi içinde belirlenerek tedavi edilmeleri, ı~ekillenebilecek embriyonik ijlümler
ve inl'ertitite sorunlarımn en aza indirilmesi açısından önemlidir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Jale Erdeğer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Erdeğer, J. (1999). KISRAKLARIN GENİTAL ORGANLARINDAN İZOLE EDİLEN - HEMOLİTİK STREPTOKOK’LARIN İDENTİFİKASYONU VE SEROGRUPLANDIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000560
AMA Erdeğer J. KISRAKLARIN GENİTAL ORGANLARINDAN İZOLE EDİLEN - HEMOLİTİK STREPTOKOK’LARIN İDENTİFİKASYONU VE SEROGRUPLANDIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000560
Chicago Erdeğer, Jale. “KISRAKLARIN GENİTAL ORGANLARINDAN İZOLE EDİLEN - HEMOLİTİK STREPTOKOK’LARIN İDENTİFİKASYONU VE SEROGRUPLANDIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000560.
EndNote Erdeğer J (01 Ocak 1999) KISRAKLARIN GENİTAL ORGANLARINDAN İZOLE EDİLEN - HEMOLİTİK STREPTOKOK’LARIN İDENTİFİKASYONU VE SEROGRUPLANDIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE J. Erdeğer, “KISRAKLARIN GENİTAL ORGANLARINDAN İZOLE EDİLEN - HEMOLİTİK STREPTOKOK’LARIN İDENTİFİKASYONU VE SEROGRUPLANDIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000560.
ISNAD Erdeğer, Jale. “KISRAKLARIN GENİTAL ORGANLARINDAN İZOLE EDİLEN - HEMOLİTİK STREPTOKOK’LARIN İDENTİFİKASYONU VE SEROGRUPLANDIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000560.
JAMA Erdeğer J. KISRAKLARIN GENİTAL ORGANLARINDAN İZOLE EDİLEN - HEMOLİTİK STREPTOKOK’LARIN İDENTİFİKASYONU VE SEROGRUPLANDIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000560.
MLA Erdeğer, Jale. “KISRAKLARIN GENİTAL ORGANLARINDAN İZOLE EDİLEN - HEMOLİTİK STREPTOKOK’LARIN İDENTİFİKASYONU VE SEROGRUPLANDIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000560.
Vancouver Erdeğer J. KISRAKLARIN GENİTAL ORGANLARINDAN İZOLE EDİLEN - HEMOLİTİK STREPTOKOK’LARIN İDENTİFİKASYONU VE SEROGRUPLANDIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).