Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

NİĞDE YÖRESİ SIĞIRLARINDA BULUNAN BİT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERİ

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000564

Öz

t'kim J996 - Ekim 1997 tarihleri amsıııd{[ bir ytl süreyle. Niğde il
merkezi. Tepeköy. Sm.lı('a ve Dikilitaş kas{[balartnda toplam 290 sı/~ır. bit
(Mu!Loph{[g(1 Ile Anoplum) yönünden muayene edilmi,~ ve R3 'ünün (%28.6) enj'este
oldukl{[rt bulunmuştur. Bu hayvanl{[rdan toplanan 230 adet bitin türlere Kiire
du{!.ılıınlartnın ise, Mal!ophaKa 103( 44.7% )Bovicola hovis. Anoplum 127(%55.2):
85 ((1036. 9) Liııogııathus vituli. 28 (%12.1) Haematop;,ıus eurystemus. 14
(%6.0). Haematopiııus tuherculatus olduğu anlaştlmıştır. Muayene edilen hayvan
/)a,lII1(/ düşen bit sayısı 2.7 'dir. Bu amştııma ülkemiz.de Ni/~de ve yiiresinde ilk deliı
yafJıln71,I.tlr.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000564

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Aydın Topçu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Topçu, A. (1999). NİĞDE YÖRESİ SIĞIRLARINDA BULUNAN BİT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000564
AMA Topçu A. NİĞDE YÖRESİ SIĞIRLARINDA BULUNAN BİT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000564
Chicago Topçu, Aydın. “NİĞDE YÖRESİ SIĞIRLARINDA BULUNAN BİT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000564.
EndNote Topçu A (01 Ocak 1999) NİĞDE YÖRESİ SIĞIRLARINDA BULUNAN BİT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE A. Topçu, “NİĞDE YÖRESİ SIĞIRLARINDA BULUNAN BİT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000564.
ISNAD Topçu, Aydın. “NİĞDE YÖRESİ SIĞIRLARINDA BULUNAN BİT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000564.
JAMA Topçu A. NİĞDE YÖRESİ SIĞIRLARINDA BULUNAN BİT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000564.
MLA Topçu, Aydın. “NİĞDE YÖRESİ SIĞIRLARINDA BULUNAN BİT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000564.
Vancouver Topçu A. NİĞDE YÖRESİ SIĞIRLARINDA BULUNAN BİT (ANOPLURA VE MALLOPHAGA) TÜRLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).