Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000556

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN FİĞİN YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000556

Öz

Bu araşTırmu yumurta diinemindeki bildırcın msyonülI'/ndu fiırklı
dü::eylerde ku!!aııılan .liiIin yumurta verimi. yumurta kalitesi ve b(m kan
{ı(l/wıu!treleri üz.erine etkisini belirlemek wl1acıyla yaptlml,I'Tır.
ArayTırnwdu toplam 250 adet (j halfalık japon bildırcııl/ (Cotumix cotumix
ja{lonica) kullwl/lmı,ı.tır. Her birinde 50 bildırcııı bu/U1wn hir kontrol Ile diirl
deneme grubu düz.enleıımi,ı.tir. Araştırma ~i) /U/lfa sürdürülmüştür.
Araytll'/nu sonundu rasyonwıda % 20 düz.eyinde .fii{ huluııan 4. gruhun cunli
a.!:fırlı/Iı koııtrol grubuna giire önemli derecede(p

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali Naghi Djeddı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Djeddı, A. N. (1999). BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN FİĞİN YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000556
AMA Djeddı AN. BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN FİĞİN YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000556
Chicago Djeddı, Ali Naghi. “BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN FİĞİN YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000556.
EndNote Djeddı AN (01 Ocak 1999) BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN FİĞİN YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE A. N. Djeddı, “BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN FİĞİN YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000556.
ISNAD Djeddı, Ali Naghi. “BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN FİĞİN YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000556.
JAMA Djeddı AN. BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN FİĞİN YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000556.
MLA Djeddı, Ali Naghi. “BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN FİĞİN YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000556.
Vancouver Djeddı AN. BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN FİĞİN YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).