Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000562

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KOYUNLARDA KAZEÖZ LENFADENİTİS OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN ETKENLER

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000562

Öz

Bu ~alı,l'/nada, makroskobik olarak kaz.eii? len!adenitis tW1/S1 konulan
kovunlardan alman 41 adet lenf düifümünün mikrobiyolojik muayenesi anUlı'landl.
/\lııwn materyaller 0;(; 7 koyun kant i~'ere!l Brain Heart /n!ilsion (BHl) aKar ve % 7
delıbrine at kanlı aKara iki seri olarak ekildi, Ekim yapilan petrilerin bir serisi
mikroaerobik diiferi ise aerobik ,mrtlarda olmak üzere 5 Kün süre ile inkube
edildi. Inkubasyona kaldmlan kültürler her Kün kontrol edilerek. üreyen koloniler
I1wkroskopik ve mikroskopik apdan incelenerek, biyokimyasal iizelliklerine Kiire
identifıve edildi.
Incelenen toplam 4/ örneifin 19 (% 46,3) 'undan Corvnebaeteriull1
pseudotuberculosis ürerken, 8 (% 19,5) örnekte Micrococcus spp. üredi.
Micrococcus spp. 5 örnekte sal kültür olarak, 3 iimekte ise C. pseudotuberculosis
ile birlikte izole edildi. Ayrtca 3 (% 7.3) iimekten Staphylococcus aureus, 2 (%
4. R) iirnekten Streptococcus epidermidis ve 3 (% 7.3) iirnekten Pseudomanas
aeru;!.inosa izole edildi. S. aureus 2 (% 4.8) ve P. aeruginosa 1 (% 2.4) iimekte sa/
külıür ola/'{/k saptandı.
holasyon yapıüm iimeklerde C. pseudoıuberculosis en yüksek o/'{/nda (%
46.3) bulunmuş. ayrtca iirneklerden Micrococcus türlerinin de yüksek oranda (%
/9.5) izole edilmesi, kazeiiz lenladenitis olgularında bu etkenlerin de iinemini
;!.iisıermektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Müjgan İzgür

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA İzgür, M. (1999). KOYUNLARDA KAZEÖZ LENFADENİTİS OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN ETKENLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000562
AMA İzgür M. KOYUNLARDA KAZEÖZ LENFADENİTİS OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN ETKENLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000562
Chicago İzgür, Müjgan. “KOYUNLARDA KAZEÖZ LENFADENİTİS OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN ETKENLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000562.
EndNote İzgür M (01 Ocak 1999) KOYUNLARDA KAZEÖZ LENFADENİTİS OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN ETKENLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE M. İzgür, “KOYUNLARDA KAZEÖZ LENFADENİTİS OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN ETKENLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000562.
ISNAD İzgür, Müjgan. “KOYUNLARDA KAZEÖZ LENFADENİTİS OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN ETKENLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000562.
JAMA İzgür M. KOYUNLARDA KAZEÖZ LENFADENİTİS OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN ETKENLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000562.
MLA İzgür, Müjgan. “KOYUNLARDA KAZEÖZ LENFADENİTİS OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN ETKENLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000562.
Vancouver İzgür M. KOYUNLARDA KAZEÖZ LENFADENİTİS OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN ETKENLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).