Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000568

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TİFTİK KEÇİLERİNDE SKRJABİNEMA VE DİĞER HELMİNT ENFEKSİYONLARININ YAYILIŞI

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000568

Öz

Bu çatışmada, Ankara yııresi ti/iik keç:ilerinde giirülen helmint
enfeksiyonlartnll1 yayilı,ı" belirlenmiş ve Sk,jabinema enfeksiyonunun te,çhisinde
selo/CI/1 bant ve FulleborJ1 doymu,ç tu::.lu .lu .llotasyon yiintemlerinin duyarlı Iı/Iı
ka rş,la,l.tl rtInu,11Ir.
Fullehol'/1 doymuş tuılu .lu .llotasvon ,wıntemi ile muavenesi yapılan 329 tiftik
keçisi dl,ı'kısıııda Trid1uris sp. 'nin %i6.1, Moniezia Sı). 'nin C;oI0 oru/1/nda
gijrüldüğü, Trichostrongylidae familyasına ba{ftı türlerin toplam %53.4, yine bu
'ıwnilvuva ba{ftı yumurtalartndmı ayırt edilebilen türlerden Manha[[agia
iiw nlwlli' nin %15.1, Nematodirus sp. 'nin %33.7 yaygm olduğu kaydedi!lni,çtir.
Skıjabinema yıınünden incelemesi yapilan keç:ilerin selotan bant .vijntemi ile
%32. /\' i, FulleborJ1 doymu,l' tuzlu su flotasyon yüntemi ile de o/c 7.2 'si enfekte
bulunmuş. se/o/cm bant .Vljnteminin bu paraıitin teşhisi bakımından daha güvenilir
oldu/!,u tespit edilmi,çtir.
Skrjabinenw ile en/ektI' LO keçinin kalm ba{fınaklartmn kontrollerinde.
toplanan parm.itlerin hepsinin Skrja!Jinema ovis oldu{fu belirlenmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Burgu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Burgu, A. (1999). TİFTİK KEÇİLERİNDE SKRJABİNEMA VE DİĞER HELMİNT ENFEKSİYONLARININ YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000568
AMA Burgu A. TİFTİK KEÇİLERİNDE SKRJABİNEMA VE DİĞER HELMİNT ENFEKSİYONLARININ YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000568
Chicago Burgu, Ayşe. “TİFTİK KEÇİLERİNDE SKRJABİNEMA VE DİĞER HELMİNT ENFEKSİYONLARININ YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000568.
EndNote Burgu A (01 Ocak 1999) TİFTİK KEÇİLERİNDE SKRJABİNEMA VE DİĞER HELMİNT ENFEKSİYONLARININ YAYILIŞI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE A. Burgu, “TİFTİK KEÇİLERİNDE SKRJABİNEMA VE DİĞER HELMİNT ENFEKSİYONLARININ YAYILIŞI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000568.
ISNAD Burgu, Ayşe. “TİFTİK KEÇİLERİNDE SKRJABİNEMA VE DİĞER HELMİNT ENFEKSİYONLARININ YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000568.
JAMA Burgu A. TİFTİK KEÇİLERİNDE SKRJABİNEMA VE DİĞER HELMİNT ENFEKSİYONLARININ YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000568.
MLA Burgu, Ayşe. “TİFTİK KEÇİLERİNDE SKRJABİNEMA VE DİĞER HELMİNT ENFEKSİYONLARININ YAYILIŞI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000568.
Vancouver Burgu A. TİFTİK KEÇİLERİNDE SKRJABİNEMA VE DİĞER HELMİNT ENFEKSİYONLARININ YAYILIŞI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).