Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000552

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AFLATOKSİN Bı VERİLMİŞ CİVCİVLERİN KARACİĞER PARENŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK-, FLÜORESAN - ve ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000552

Öz

Bu ralipna, yemlerdeki a/la/ohin B/in cıvC/v kamcı/Ierindeki
etkilerini, Avitamini me/aboliz,17Ulsı ile ilişkilerini IŞık-, jlüoresan - ve elektroıı
mikroskOfJik düzeylerde ortaya koymak amaC/}'la yapıldı.
llra,ltlrJI7llda 30 civciv kullal1lldl. Karacilferde ya/flartn de/11onstmsvon/l i{>in
oil red o bOWl17WSI uygulandı, Perisinuzoidal hücrelerin lok({liwsyonullu
giilfennek a17Ulcıyla da altın il11pregnasyolıl/ yapıldı.
Sonuç'ta, hepatositlerin aşlrt ya[flanma,I'l1Ul ba[fli olamk yalf odaklal'/nın
mevdmw ge!di[fi, Remark kordonlar/ndaki bozul17wyla birlikte sinııwidleriıı
{,atlsll1l olu,ı'tumn elZdotc! hücreleriızin olumsuz ,ı'ekilde etkilendikleri, Kıipffer
h üCI'e!eri sovila 1'lI1I n ve fagositoz yeteneklerinilZ awldılfl, perisinııwida i h ücrcl erin
de s(/\'ıca azalması/w ba[fli olarak karacilIerin A vitamini depola/11a giirevini
atıa ttlLIı salJfu ndi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Levent Ergün

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Ergün, L. (1999). AFLATOKSİN Bı VERİLMİŞ CİVCİVLERİN KARACİĞER PARENŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK-, FLÜORESAN - ve ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000552
AMA Ergün L. AFLATOKSİN Bı VERİLMİŞ CİVCİVLERİN KARACİĞER PARENŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK-, FLÜORESAN - ve ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000552
Chicago Ergün, Levent. “AFLATOKSİN Bı VERİLMİŞ CİVCİVLERİN KARACİĞER PARENŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK-, FLÜORESAN - Ve ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000552.
EndNote Ergün L (01 Ocak 1999) AFLATOKSİN Bı VERİLMİŞ CİVCİVLERİN KARACİĞER PARENŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK-, FLÜORESAN - ve ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 01
IEEE L. Ergün, “AFLATOKSİN Bı VERİLMİŞ CİVCİVLERİN KARACİĞER PARENŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK-, FLÜORESAN - ve ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 01, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000552.
ISNAD Ergün, Levent. “AFLATOKSİN Bı VERİLMİŞ CİVCİVLERİN KARACİĞER PARENŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK-, FLÜORESAN - Ve ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/01 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000552.
JAMA Ergün L. AFLATOKSİN Bı VERİLMİŞ CİVCİVLERİN KARACİĞER PARENŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK-, FLÜORESAN - ve ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000552.
MLA Ergün, Levent. “AFLATOKSİN Bı VERİLMİŞ CİVCİVLERİN KARACİĞER PARENŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK-, FLÜORESAN - Ve ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 01, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000552.
Vancouver Ergün L. AFLATOKSİN Bı VERİLMİŞ CİVCİVLERİN KARACİĞER PARENŞİMİ ÜZERİNDE IŞIK-, FLÜORESAN - ve ELEKTRON MİKROSKOPİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(01).