Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999

Öz

Bu ç:alı,l'nwda, 2-3 aylık duyarlı 7 Hoıstein d(l/wsı, Ankara 'llLn 7 dej{i,l'l'k
köyünde tropikal theileriosis'e yakalanmış 7 sığırdan alman Theilericı annulaf([
kan stabilatı ile enFekte edilmiş; ayrıca doğal enFekte (Bala-ı1GEM) bir dww da
ç.a/t,l'I1wya dahil edilmiştir. EnFekte danaların herbirinden belirli Z.(l/11wıüırda
tnjJülıwn antiserumlar, piroplamı ve ,çizont antijenleri kullallLlarak, Indirek
Floresan Aııtikor (lFA) yiintemiyle test edilmişlerdir. B(Jylece mevcut
aııtiserumlarda antikor yamtmııı varlıj{ı, Kiirüldüğü Kün ve süre Kiizlenmiş. dej{işik
orijinli Theileria annulata izolatları arasındaki serolojik çapraz reaksiyonlar
inceLenmi,çtil'.
Hastalığı Keçiren bütün danalarda T.annulata 'ya karşı pozitiF reaksiyon
;.;iil'ülmiiştür. Genellikle enFeksiyondan 2-4 hafia sonra danaların kanında antikor
saptwınıı,çtır. Bunu izleyen 2-4 'üncü hafta ir,:inde antikol' titreleri yükselmi,ı' ve
da/w sonra giderek az.almıştll'. EnFeksiyondwı yaklaşık 1 yıl sonra danalardwı
alll7an kaııda şizont antijeni ile i: LO, piroplazm antijen i ile 1:320 titrede antikora
rastLannuştır. Dej{işik orijinli T.annulata izolatLarı arasmda yüksek titrede
serolojik ç:apraz. reaksiyon olupnu,ı.tur. Kanda piroplazm antijenine kw',l'l oluşaıı
antikorlar, ,"imnt antijenine karşı oluşan antikorlara nazaran. daha erken
dönemde ve daha yüksek titrede bulunmuşlardır. Şizont antijenLerine kar,"1 oLu,l'(/n
antikorlar için 1:40, piropLazm antijenlerine kar,çı oluşan antikorlar için 1:20 ba'!
ritre olarak kulla/1/ lmı,çtır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fahri Sayın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Sayın, F. (1999). ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03).
AMA Sayın F. ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03).
Chicago Sayın, Fahri. “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999).
EndNote Sayın F (01 Ocak 1999) ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE F. Sayın, “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, 1999.
ISNAD Sayın, Fahri. “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999).
JAMA Sayın F. ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46.
MLA Sayın, Fahri. “ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999.
Vancouver Sayın F. ANKARA YÖRESİNDEN ELDE EDİLEN THEILERIA ANNULATA (Dschunkowsky and Luhs, 1904) İZOLATLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).