Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000813

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BİR KÖPEKTE TRANSVERSAL PATELLA KIRIĞI VE OPERATİF SAĞALTIMI

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000813

Öz

AÜ Veteriner Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalı Kliniğine
getirilen uıbrador melezi. 2 yaşlı, dişi köpekte yapılan klinik ve radyolojik
muayeneler sonucunda sağ ekstremitede transversal patetla kmğı ve dia/izer
femur kmltı belirlendi.
PCltellClkmğıııın operatil sağaltımmda; serklaj telinin patetla i"inden açılan
deliklerden "U" şeklinde geçirilerek bükülmesiyle kmğm .fikzasyonu ve
stClbilizasyonu sağlandı. Femur'un diya/izer klrtğımn osteosentezi de aym seans/([
intramedüler pin uygulamasıyla gerçekleştirildi.
Postoperatilolarak ilgili ekstremite 'ye ha/il ekstansiyon pozisyonunda PVC
destekli bClndaj uygulandı. Dördüncü haJia sonunda PVC destekli bandClj
uzaklClştmlarak, olguda klinik ve radyolojik kontrol/er 100. güne kadar
sürdürülürken, tamfonksiyonel iyile\~megözlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Sağlam

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Sağlam, M. (1999). BİR KÖPEKTE TRANSVERSAL PATELLA KIRIĞI VE OPERATİF SAĞALTIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000813
AMA Sağlam M. BİR KÖPEKTE TRANSVERSAL PATELLA KIRIĞI VE OPERATİF SAĞALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000813
Chicago Sağlam, Mehmet. “BİR KÖPEKTE TRANSVERSAL PATELLA KIRIĞI VE OPERATİF SAĞALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000813.
EndNote Sağlam M (01 Ocak 1999) BİR KÖPEKTE TRANSVERSAL PATELLA KIRIĞI VE OPERATİF SAĞALTIMI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE M. Sağlam, “BİR KÖPEKTE TRANSVERSAL PATELLA KIRIĞI VE OPERATİF SAĞALTIMI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000813.
ISNAD Sağlam, Mehmet. “BİR KÖPEKTE TRANSVERSAL PATELLA KIRIĞI VE OPERATİF SAĞALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000813.
JAMA Sağlam M. BİR KÖPEKTE TRANSVERSAL PATELLA KIRIĞI VE OPERATİF SAĞALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000813.
MLA Sağlam, Mehmet. “BİR KÖPEKTE TRANSVERSAL PATELLA KIRIĞI VE OPERATİF SAĞALTIMI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000813.
Vancouver Sağlam M. BİR KÖPEKTE TRANSVERSAL PATELLA KIRIĞI VE OPERATİF SAĞALTIMI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).