Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000540

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA KEÇİLERİNİN İLEUM'UNDAKİ PEYER PLAKLARI VE M HÜCRELERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000540

Öz

Bu çalııçmamn amacı Ankara keçilerinin ileum'undaki Peyer plaklan ile
dom epitelini ışık ve elektron mikroskobik olarak incelemektir.
Çalışmada LO adet saıflıklı, 5-6 aylık Ankara keçisinin ileum'undaki Peyer
plaklanndan alınan doku örnekleri materyalolarak kullamldı.
Peyer plaklannda her bir follikülün germinal merkez, korona, dom bölgesi ve
interlolliküler alandan oluştuğu görüldü. A(fa-naftil asetat esteraz (ANAE) pozitil'
T lenl'ositler korona, interl'olliküler alan ve dom bölgesinde gözlendi. Immunglobulin (lg) talÇ/yan B lenlasitlere ise germinal merkez ve dom bölgesinde
rastlandı. T lenI'osit bölgelerinde az sayıda B, B lenl'osit bölgelerinde de az sayıda
T hücresi görüldü.
Elektron mikroskopta 'lollikülle iliıçkili epitel" ({ollic!e-associated epithelium=F AE) 'in barsak epitel hücreleri, M hücreleri ile intraepiteliyal lenj(Jsit ve makrofajlardan oluştuğu gözlendi. Ferritin partikülleri. M hücrelerinin yüzeyinde.
invaginasyonlarda, veziküllerde, multiveziküler cisimciklerde ve lateral intersellüler aralıklarda görüldü.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nevin Kurtdede

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kurtdede, N. (2000). ANKARA KEÇİLERİNİN İLEUM’UNDAKİ PEYER PLAKLARI VE M HÜCRELERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000540
AMA Kurtdede N. ANKARA KEÇİLERİNİN İLEUM’UNDAKİ PEYER PLAKLARI VE M HÜCRELERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000540
Chicago Kurtdede, Nevin. “ANKARA KEÇİLERİNİN İLEUM’UNDAKİ PEYER PLAKLARI VE M HÜCRELERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000540.
EndNote Kurtdede N (01 Ocak 2000) ANKARA KEÇİLERİNİN İLEUM’UNDAKİ PEYER PLAKLARI VE M HÜCRELERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 01
IEEE N. Kurtdede, “ANKARA KEÇİLERİNİN İLEUM’UNDAKİ PEYER PLAKLARI VE M HÜCRELERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 01, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000540.
ISNAD Kurtdede, Nevin. “ANKARA KEÇİLERİNİN İLEUM’UNDAKİ PEYER PLAKLARI VE M HÜCRELERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000540.
JAMA Kurtdede N. ANKARA KEÇİLERİNİN İLEUM’UNDAKİ PEYER PLAKLARI VE M HÜCRELERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47. doi:10.1501/Vetfak_0000000540.
MLA Kurtdede, Nevin. “ANKARA KEÇİLERİNİN İLEUM’UNDAKİ PEYER PLAKLARI VE M HÜCRELERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 01, 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000540.
Vancouver Kurtdede N. ANKARA KEÇİLERİNİN İLEUM’UNDAKİ PEYER PLAKLARI VE M HÜCRELERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(01).