Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000541

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA KEÇİLERİNİN KONJUNKTİV AİLE İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (CALT) ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000541

Öz

Bu çalı~çma. Ankara keçilerinin konjunktiva ile ili~çkili lenfoid dokusunun (CALT) ışık mikroskobik yapısını incelemek amacıyla yapıldı.
Çalışmada 10 adet sağlıklı, 5-6 aylık Ankara keçisinin alt ve üst KÖZkapaklarından altnan doku örnekleri materyalolarak kullanıldı.
Ankara keçilerinin konjunktiva ile ili,,'kili len{oid dokusunun. soliter ya da aKreKat lenffollikülleri ile bu folliküllerin üzerini örten ./lJllikülle ilişkili epitelden
(FAE) olu",tuğu Közlendi.
Alfa-na/iiI asetat esteraz (ANA E) pozitif T lenfositler Kerminal merkez.i ~'evreleyen bii/Kede. subepiteliyal alanda ve FAE'de Körüldü. lmmunKlobulin (Lg) ta-
,çıyan B len{ositlere ise Kerminal merkezde ve suhepiteliya! alanda rastlandı. T lenj(Hit biilgelerinde az sayıda B. B len{osit bÖlKelerinde de az sayıda T lenj(Hitler
göz.lendi,

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Reşat Nuri Aştı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Aştı, R. N. (2000). ANKARA KEÇİLERİNİN KONJUNKTİV AİLE İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (CALT) ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000541
AMA Aştı RN. ANKARA KEÇİLERİNİN KONJUNKTİV AİLE İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (CALT) ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000541
Chicago Aştı, Reşat Nuri. “ANKARA KEÇİLERİNİN KONJUNKTİV AİLE İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (CALT) ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000541.
EndNote Aştı RN (01 Ocak 2000) ANKARA KEÇİLERİNİN KONJUNKTİV AİLE İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (CALT) ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 01
IEEE R. N. Aştı, “ANKARA KEÇİLERİNİN KONJUNKTİV AİLE İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (CALT) ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 01, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000541.
ISNAD Aştı, Reşat Nuri. “ANKARA KEÇİLERİNİN KONJUNKTİV AİLE İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (CALT) ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000541.
JAMA Aştı RN. ANKARA KEÇİLERİNİN KONJUNKTİV AİLE İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (CALT) ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47. doi:10.1501/Vetfak_0000000541.
MLA Aştı, Reşat Nuri. “ANKARA KEÇİLERİNİN KONJUNKTİV AİLE İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (CALT) ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 01, 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000541.
Vancouver Aştı RN. ANKARA KEÇİLERİNİN KONJUNKTİV AİLE İLİŞKİLİ LENFOİD DOKUSU (CALT) ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOBİK ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(01).