Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000546

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KEDİLERDE BAZI EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER

Yıl 2000, Cilt: 47 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000546

Öz

Bu çalışma anestezi edilmemiş saKlıklı kedilerde sol ventrikül diyastol
ve sistol sonu hacmi ile atım hacmi ve ejeksiyon fi"aksiyonunu ekokardiyografik
yöntemlerle belirlemek ve elde edilen diKer bazı ekokardiyografik parametreleri
literatür bilgileriyle kar,çılaştırmak amacıyla yapıldı.
Bu amaçla 25 kedide 5 MHz'lik transdüser kullanılarak ekokardiyografik ineelerne yapıldı. Yapılan çalışmada sol ventrikül diyastol sonu iç çapı (LVIDD), sol
ventrikül sistol sonu iç çapı (LV/DS), interventriküler septum diyastol kalmllKI
(/VSTD), interventriküler septum sistol kalınlığı (/VSTS), sol ventrikül diyastol
arka duvar kalmllKI (LVPWD), sol ventrikül sistol arka duvar kalınllKI (LVPWS),
sol atriyum ç'apı (LA), aort ç'apı (AO), sol ventrikülfi'aksiyon kısalması (FS),sol ventI'ikül ejeksiyon ./i"aksiyonu (EF), sol ventI'ikül diyastol sonu hacmi (EDV), so!
ventI'ikül sistol sonu hacmi (ESV) ve sol ventrikül atım hacminin (SV) ortalama de-
{{erleri sırasıyla 15.64,9.24,2.64,4.80,3.44,5.80, 9.12, 7.8/'?,mm, 45.64, 65.8 % ,
6.2. J.7, 4.5 ml olarak ölçüldü

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nazmi Çetin

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000Cilt: 47 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Çetin, N. (2000). KEDİLERDE BAZI EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000546
AMA Çetin N. KEDİLERDE BAZI EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2000;47(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000546
Chicago Çetin, Nazmi. “KEDİLERDE BAZI EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, sy. 01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000546.
EndNote Çetin N (01 Ocak 2000) KEDİLERDE BAZI EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 01
IEEE N. Çetin, “KEDİLERDE BAZI EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 47, sy. 01, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000546.
ISNAD Çetin, Nazmi. “KEDİLERDE BAZI EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/01 (Ocak 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000546.
JAMA Çetin N. KEDİLERDE BAZI EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47. doi:10.1501/Vetfak_0000000546.
MLA Çetin, Nazmi. “KEDİLERDE BAZI EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 47, sy. 01, 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000546.
Vancouver Çetin N. KEDİLERDE BAZI EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(01).